Pages

Analiza menadžerskih funkcija na primjeru odabranog džudaškog kluba
Analiza menadžerskih funkcija na primjeru odabranog džudaškog kluba
Mara Lonza
Tema rada i predmet istraživanja su menadžerske funkcije na primjeru odabranog džudaškog kluba, a metoda rada je analiza. Analizom menadžerskih funkcija moguće je stvoriti sliku o postojanju menadžmenta u poduzeću, njegovom obuhvatu i načinu primjene. Ovaj rad je pisan s ciljem usporedbe onoga što teorija nalaže o menadžmentu i onoga što se u praksi stvarno provodi. Nakon detaljne obrade menadžerskih funkcija, donesen je zaključak kako je moguće poslovati bez stručnog...
Analiza menadžerskih funkcija na primjeru poduzeća RIPS d.o.o.
Analiza menadžerskih funkcija na primjeru poduzeća RIPS d.o.o.
Darija Kučinić
Današnja poduzeća posluju u vrlo promjenjivoj i dinamičnoj okolini te je iz tog razloga zaista važno da raspolažu stručnim zaposlenicima, osobito menadžerima. Predmet i tema istraživanja ovog rada funkcije su menadžmenta. Brojni autori ukazuju na efektivnu i efikasnu provedbu menadžmenta te put kojim se treba stići do uspjeha, no u praksi nije uvijek jednostavno slijediti ono što je teorijski rečeno. Menadžment je skup načela koja se odnose na funkcije planiranja,...
Analiza metoda i alata kod izrade responzivnih internetskih stranica
Analiza metoda i alata kod izrade responzivnih internetskih stranica
Marko Golubićek
Cilj ovog rada je objasniti što su to responzivne internetske stranice i koje su sve metode i alati koji se upotrebljavaju u izradi istih. Prvo je ukratko objašnjena povijest responzivnih stranica. Zatim su detaljno teorijski obrađene sve najčešće korištene metode i alati: HTML, CSS, grid, flexbox, media query upiti i responzivne slike. Na kraju je opisana izrada dvije jednostavne responzivne internetske stranice pomoću opisanih metoda i alata da bi se demonstriralo kako se oni...
Analiza metoda pohrane kriptovaluta
Analiza metoda pohrane kriptovaluta
Filip Ladešić
Napretkom financijskog sustava kreirane su digitalne valute pod nazivom kriptovalute. Blockchain tehnologija uz pomoć kriptografije svojim vlasnicima pruža visoku razinu sigurnosti, anonimnosti i mogućnosti zaobilaženja financijskih posrednika. Ubrzani porast zainteresiranih za ulaganje u kriptovalute nameće sa sobom pitanje sigurnosti metoda pomoću kojih se pohranjuju. Ovaj diplomski rad obrađuje temu metoda pohrane kriptovaluta. U teorijskom dijelu razrađena je tema...
Analiza međuodnosa kriznog komuniciranja tijekom krize uzrokovane virusom COVID-19 i uspješnosti turističke sezone na području Dubrovačko-neretvanske županije
Analiza međuodnosa kriznog komuniciranja tijekom krize uzrokovane virusom COVID-19 i uspješnosti turističke sezone na području Dubrovačko-neretvanske županije
Mia Prguda
Dubrovačko-neretvanska županija je prihodima i zaposlenosti u samom vrhu hrvatskog gospodarstva. Kako je pandemija jako utjecala na turizam, kao glavnu gospodarsku granu te županije, važno je što prije se vratiti na situaciju jednaku ovoj prije ugroze ili možda čak i bolju. Hoteli su prije ugroze imali savršenu strategiju komuniciranja što je doprinijelo i izvrsnim poslovnim rezultatima. Pandemija uzrokovana virusom COVID-19 donijela je loše poslovne rezultate. Najveći krivac...
Analiza modela financiranja nogometnih klubova u Europi
Analiza modela financiranja nogometnih klubova u Europi
Dominik Horvat
U ovom diplomskom radu prikazani su različiti modeli financiranja nogometnih klubova u Europi, te ostali faktori koji utječu na uspješnost i sportske rezultate. Odgovorno upravljanje financijama je jedan od osnovnih elemenata za konkurentnost nogometnog kluba u nogometnim natjecanjima. Nogomet uz sebe veže raznolike izvore financiranja, jer se kroz sport promoviraju brojna poduzeća, koja na taj način povećavaju prodaju svojih proizvoda i usluga. U svijetu ima mnogo različitih načina...
Analiza mogućnosti bavljenja poduzetništvom u sportu na primjeru odabranog poduzetnika
Analiza mogućnosti bavljenja poduzetništvom u sportu na primjeru odabranog poduzetnika
Mišel Čurčić
Poduzetništvo je širok pojam i njegovo značenje izraženo je kroz više definicija, a sumirajući poglede znanstvenika na poduzetništvo može se uočiti da je poduzetništvo posebna ekonomska funkcija kombiniranja proizvodnih čimbenika i umnožavanje postojećih potencijala. Pored toga, poduzetništvo se može promatrati kao kreativni proces i pretvaranje izumiteljskog dara u inovaciju, te kao proces samozapošljavanja i početak vlastitog biznisa, nastajanja i razvoja malih poduzeća....
Analiza mogućnosti diferencijacije ribljeg restorana u Dubrovniku
Analiza mogućnosti diferencijacije ribljeg restorana u Dubrovniku
Ivana Hajdarhodžić
U uvjetima zaoštrene konkurentske borbe i uslijed izražene sezonalnosti u turizmu, riblji restorani u Dubrovniku suočeni su s potrebom primjene strategije diferencijacije. U radu se analiziraju mogućnosti diferencijacije ribljeg restorana Lokanda Peskarija u Dubrovniku. Cilj rada je temeljem komparativne analize značajki marketinškog miksa restorana Lokanda Peskarija u odnosu na konkurente preporučiti smjernice za realizaciju strategije diferencijacije. U istraživanju su korišteni...
Analiza mogućnosti izlaska pivovare iz Mostara na hrvatsko tržište
Analiza mogućnosti izlaska pivovare iz Mostara na hrvatsko tržište
Marko Šego
Osnovni cilj ovog rada je ispitati kvalitetu i kvantitetu ponude i potražnje u Republici Hrvatskoj u industriji pive. Zadatak je detektirati potencijal niše te mogućnosti ulaska na hrvatsko tržište. Korištenjem sekundarnih podataka generiranih iz istraživanja djelatnosti od strane nadležnih institucija, steći će se uvid u trenutnu tržišnu situaciju. Za potrebe je rada konzultirana stručna relevantna literatura. Vodeći se pokazateljima profitabilnosti, ekonomičnosti,...
Analiza mogućnosti izrade aplikacije za dijeljenje prijevoza
Analiza mogućnosti izrade aplikacije za dijeljenje prijevoza
Ivan Jurić
U završnom je radu obrađena tema razvoja aplikacije za dijeljenje prijevoza. U velikim gradovima su uočljivi problemi vezani uz promet i gužve na prometnicama, a jedan od mogućih načina rješavanja tih problema je uvođenje dijeljenog prijevoza. Na taj način se postiže smanjenje troškova, prometnih gužvi, emisije štetnih plinova, te veća povezanost između ljudi. Istraživanjem je potvrđena opravdanost uvođenja aplikacije, te je napravljena SWOT analiza aplikacije. Također je...
Analiza mogućnosti kreiranja mini MBA seminara na odabranom primjeru
Analiza mogućnosti kreiranja mini MBA seminara na odabranom primjeru
Iva Strukan
Ovim je radom istraženo na koji se najbolji i najbrži način vlasnici i zaposlenici mogu osposobiti za uspješno vođenje poduzeća uz pomoć mini MBA seminara kako bi bili konkurentniji u pružanju usluga na domaćem tržištu i kako bi jednog dana bili spremniji i za izlazak na strano tržište. Problem u istraživanju nedovoljna su stručna znanja i vještine malih obiteljskih poduzetnika pa stoga i nedovoljno razvijen potencijal vođenja odabranoga obiteljskog poduzeća za bolju...
Analiza mogućnosti nabave energenata u proizvodnji cementa na odabranom primjeru
Analiza mogućnosti nabave energenata u proizvodnji cementa na odabranom primjeru
Andro Ostović
Ovim završnim radom autor je, na temelju različitih analiza, predložio moguće izvore nabave energenata potrebnih za proizvodnju cementa. U završnom radu se definiraju i opisuju poslovni procesi unutar poduzeća Našicecement d.d. te se posebno definiraju procesi nabave unutar poduzeća. Korištenjem SWOT analize autor je ukazao na snage, slabosti, prilike i prijetnje procesa nabave. Autor je analizirao izvore nabave za četiri energenta koji se koriste u proizvodnji cementa. Najviše...

Pages