Pages

A comparison of the knowledge of English professional terminology in students of different studies
A comparison of the knowledge of English professional terminology in students of different studies
Sara Vručinić
Cilj ovog rada bio je istražiti utjecaj engleskog jezika na hrvatski jezik. Rad je također detaljno istražio opseg znanja studenata engleskog vokabulara i žargona povezanog s odnosima s javnošću i marketingom, s naglaskom na usporedbu znanja između studenata odnosa s javnošću i marketinga i studenata drugih područja studija. Istraživanje se zasnovalo na online anketi, koja je odabrana zbog svoje jednostavnosti i dostupnosti. Provedena su dva dubinska intervjua, jedan s gospođom...
Alternativne metode obračuna zaliha na primjeru trgovačkog poduzeća
Alternativne metode obračuna zaliha na primjeru trgovačkog poduzeća
Matej Predojević
Ovaj rad proučava alternativne metode obračuna zaliha i obračun troškova zaliha za poduzeće M SAN d.d. Zadatak rada je prikazati temeljne značajke alternativnih metoda obračuna zaliha, te provesti i usporedno prikazati financijske učinke različitih metoda obračuna zaliha na primjeru odabranog poduzeća. Teorijski dio rada detaljnije razrađuje pojam zaliha, vrstu, podjelu, svrhu i računovodstveno praćenje zaliha. Drugi dio teorijske razrade opisuje obračun zaliha metodom...
Analitički prikaz manifestacije na primjeru odabranog festivala
Analitički prikaz manifestacije na primjeru odabranog festivala
Lara Islamović
U ovom radu analizirana je manifestacija festivala Špancirfesta. Festival Špancirfest jedan je od najznačajnijih turističkih događanja u Hrvatskoj i održava se svake godine u glavnom gradu Varaždinske županije, Varaždinu. Špancirfest nema fiksan datum i u pravilu se odvija krajem kolovoza i traje 9 dana od 1999. godine. Tijekom deset dana trajanja manifestacije, ulice i trgovi grada pretvaraju se u pozornice za brojne performere, izvođače, glazbenike i kreativce. Programski...
Analiza agregatne potražnje i raspoloživog dohotka u RH
Analiza agregatne potražnje i raspoloživog dohotka u RH
Ante Baica
U radu se obrađuje tema agregatne potražnje i njezine elastičnosti, kao i njezinog utjecaja na recesiju, krizu koja je utjecala na cijeli svijet, pa tako i na Hrvatsku. Naglasak je stavljen na raspoloživi dohodak kućanstava od 2005. godine, koji će pokazati kako se situacija mijenjala, odnosno kako je gospodarstvo izgledalo u razdoblju prije krize, za vrijeme same krize, te nakon krize (u ovome slučaju, u kontinuiranoj borbi za opstanak). Kriza je na vidjelo iznijela loše odluke koje...
Analiza aktivnih i pasivnih kamatnih stopa banaka u Hrvatskoj
Analiza aktivnih i pasivnih kamatnih stopa banaka u Hrvatskoj
Ivan Dražetić
Osnovni cilj ovog rada je ispitati i analizirati kretanja aktivnih i pasivnih kamatnih stopa u Hrvatskoj. Zadatak je detektirati i obraditi odrednice i pokazatelje vezane uz praćenje kamatnih stopa. Korištenjem sekundarnih podataka generiranih iz dosadašnjih istraživanja tema od strane drugih autora te nadležnih institucija, steći će se uvid u trenutnu situaciju, kao i u prijašnja kretanja i trendove. Za potrebe rada korištena je stručna relevantna literatura. U ovom radu prikazani...
Analiza aktivnosti i likvidnosti Zagrebačke burze od 2005. do 2018. godine
Analiza aktivnosti i likvidnosti Zagrebačke burze od 2005. do 2018. godine
Pavo Vuković
Svrha ovoga rada bila je ustanoviti aktivnost trgovine dionicama na Zagrebačkoj burzi te razinu likvidnosti na hrvatskom tržištu dionica kroz promatrano razdoblje od 2005. do 2018. godine. Kroz teorijski dio navedeni su i pojašnjeni osnovni pojmovi vezani za financijska tržišta, točnije za tržište kapitala na kojem značajan utjecaj ima monetarna politika. Budući da je u radu naglasak stavljen na Zagrebačku burzu, osim nje, pojašnjene su i definirane općenito burze, način na...
Analiza aktivnosti odnosa s javnošću odabranih istarskih hotela
Analiza aktivnosti odnosa s javnošću odabranih istarskih hotela
Katerina Vitasović
Za potrebe ovog rada provedeno je istraživanje pomoću kojega se analiziraju odnosi s javnošću u odabranim hotelima na području Istre koji prema kategorizaciji imaju 4 ili 5 zvjezdica, a po veličini i broju soba spadaju u male hotele. Prikazane definicije odnosa s javnošću, turizma i hotelijerstva povezuju se s rezultatima istraživanja nakon čega se definiraju zaključci i preporuke. Rad u konačnici prikazuje prakse u komunikaciji i radu poznatih i uspješnih malih hotela na...
Analiza bruto domaćeg proizvoda po županijama Republike Hrvatske primjenom statističkih metoda
Analiza bruto domaćeg proizvoda po županijama Republike Hrvatske primjenom statističkih metoda
Boris Lukić
Cilj je ovog završnog rada istražiti i objasniti kretanje bruto domaćeg proizvoda po županijama u Hrvatskoj od 2000. do 2012. godine te analizirati koncentraciju bruto domaćeg proizvoda po županijama. Koncentracijski omjeri izračunati su za vremenski period od 2000. do 2012. godine te pokazuju udio BDP-a dviju, četiriju i osam županija u ukupnom BDP-u. Analizom se došlo do zaključka da je više od pola BDP-a cijele Hrvatske koncentrirano na četiri županije. Također, uočilo se...
Analiza društveno odgovornog marketinga u funkciji jačanja imidža odabrane kompanije
Analiza društveno odgovornog marketinga u funkciji jačanja imidža odabrane kompanije
Anđela Janković
Ovim radom dan je uvid u društveno odgovorni marketing i njegovu važnost i utjecaj na imidž kompanije. Rad naglašava važnost društveno odgovornog marketinga kao imperativ postizanja konkurentnosti i etabliranja dobrog imidža. Društveno odgovorno poslovanje suvremena je poslovna praksa koju primjenjuje sve veći broj poduzeća. Trend društveno odgovornog poslovanja proširio se po cijelome svijetu pa tako i u Hrvatskoj. U današnjim uvjetima poslovanja koje obilježava snažna...
Analiza društveno-odgovornog poslovanja na primjeru odabranog poduzeća
Analiza društveno-odgovornog poslovanja na primjeru odabranog poduzeća
Edi Marković
Društveno odgovorno poslovanje ne smije biti usko vezano samo uz jedan segment poslovanja već se mora odnositi na cjelokupni raspon djelovanja poduzeća. Ono se kao takvo mora odnositi i dati odgovore na pitanja vezana uz proizvodne procese, korištenje resursa, zbrinjavanje otpada, radne uvjete u poduzeću, kako zapošljavati, kupovati ili prodavati, ali i kako se odnositi prema široj zajednici te na čitav niz drugih pitanja. Ovim radom analizirano je društveno odgovorno poslovanje u...
Analiza financijskih izvještaja Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.
Analiza financijskih izvještaja Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.
Šime Turina
Osnovni cilj ovog rada je bio ispitati postavljene zakonske okvire i regulative te usporediti izvještaje odabranog društva sa zadanim postulatima. Zadatak je analizirati financijske izvještaje na primjeru odabranog osiguravajućeg društva pomoću horizontalne i vertikalne analize bilance i računa dobiti i gubitka. Osiguravajuća društva ne mogu se smatrati samo tvrtkama koje pružaju osiguranje za svoje klijente nego i kao značajne ulagače koji kao rezultat njihove djelatnosti...
Analiza gastronomske ponude odabranih ugostiteljskih objekata na Šibensko-kninskom području
Analiza gastronomske ponude odabranih ugostiteljskih objekata na Šibensko-kninskom području
Iva Blagus Mrdeža
Niska razina izvanpansionske potrošnje u Hrvatskoj upućuje na potrebu promjene tradicionalno nemaštovite turističke ponude. Kulinarski identitet, kao dio duhovne baštine, osmišljenim uključivanjem u turističku ponudu može pridonijeti boljem ugledu odredišta, a time i konkurentnosti turizma. Da bi se to postiglo, potrebno je podići svijest lokalnoga stanovništva o izvornim vrijednostima i prednostima, ali i osigurati podršku odgovornih državnih institucija. Broj potrošača...

Pages