Pages

"Pitch" kao komunikacijska vještina menadžera
"Pitch" kao komunikacijska vještina menadžera
Antonela Garić
U suvremenom svijetu potreba za diferencijacijom i borba za iskazivanjem u privatnom i poslovnom svijetu postala je jedna od glavnih okupacija menadžera. Trendovi nalažu praćenje novosti, medijskih sadržaja, novih marketinških alata i komunikacijskih vještina. Sukladno tome, u ovom radu pobliže je objašnjena i prikazana metoda pitcha koja je novija i slabo iskorištena u suvremenom poslovnom svijetu. Cilj rada bio je saznati stavove ispitanika o samoj metodi pitcha i svim...
''Goodbye'' poklon-paketi kao marketinški alat kreiranja dodane vrijednosti za kupca
''Goodbye'' poklon-paketi kao marketinški alat kreiranja dodane vrijednosti za kupca
Stela Poslončec
Cilj je ovoga rada bio istražiti ulogu goodbye poklon-paketa kao dodane vrijednosti standardu u pružanju usluge smještaja. Budući da je Republika Hrvatska turistički orijentirana zemlja, te turizam čini značajan udio u ukupnom BDP-u, kvaliteta pružanja usluge smještaja od krucijalne je važnosti za gospodarstvo. Vrhunsko pružanje usluge ne znači da je sve savršeno – ali znači da postoji volja i dosljednost u odluci da se daje svoj maksimum kako bi se zadovoljilo svoje...
A case study of presidential candidate Joe Biden's Twitter communication
A case study of presidential candidate Joe Biden's Twitter communication
Ana Metelko
The mission of this thesis was to focus on the new media perception and its use in politics and the analysis of the communication of Joe Biden’s Twitter communication. Theoretical background research confirmed that the internet has served as an easy and relatively cheap medium to conduct political campaigns. With the introduction of the internet and social media, the way political branding was conducted changed. The research found that social media had been used as the main information...
A comparative analysis of the communication of three rock musicians with their fans
A comparative analysis of the communication of three rock musicians with their fans
Petra Baranović
The main aim of this paper is to analyse and compare ways in which rock musicians communicate with their fans, as well as the factors that make their communication successful. The main inspiration for the paper came from the 1999 interview with late David Bowie in which he predicted the impact that the Internet was going to have on the music industry, as well as how it was going to evolve. The comparative analysis was carried out on three rock musicians whose career starts reach into the age...
A comparative analysis of three American talk show hosts and their communication styles
A comparative analysis of three American talk show hosts and their communication styles
Nika Musić
The aim of this final paper is to analyze and compare the ways in which three American talk show hosts communicate with their guests, as well as give a brief overview of the history of the profession itself and some explanation on communicating within that line of work. The author was compelled to write about talk show hosts because of their rising popularity, especially in the early 2000s, as she was growing up. The comparative analysis concerns American talk show hosts Ellen DeGeneres, Dr....
A comparison of the knowledge of English professional terminology in students of different studies
A comparison of the knowledge of English professional terminology in students of different studies
Sara Vručinić
Cilj ovog rada bio je istražiti utjecaj engleskog jezika na hrvatski jezik. Rad je također detaljno istražio opseg znanja studenata engleskog vokabulara i žargona povezanog s odnosima s javnošću i marketingom, s naglaskom na usporedbu znanja između studenata odnosa s javnošću i marketinga i studenata drugih područja studija. Istraživanje se zasnovalo na online anketi, koja je odabrana zbog svoje jednostavnosti i dostupnosti. Provedena su dva dubinska intervjua, jedan s gospođom...
Agresivna komunikacija u poslovnom okruženju
Agresivna komunikacija u poslovnom okruženju
Veronika Kujundžić
Sposobnost učinkovite komunikacije jedna je od najvažnijih životnih vještina. Komunikacija se definira kao prijenos informacija radi boljeg razumijevanja. Postoje četiri osnovna stila komuniciranja – pasivni, agresivni, pasivno-agresivni i asertivni. Agresivna je komunikacija način komuniciranja u kojem pojedinci izražavaju svoje osjećaje i mišljenja te zagovaraju vlastite potrebe i stavove tako što potencijalno ugrožavaju prava drugih. Agresivni će komunikatori često...
Aktivizam na društvenim medijima na primjeru pokreta Black Lives Matter
Aktivizam na društvenim medijima na primjeru pokreta Black Lives Matter
Arlena Mušija
Utjecaj društvenih medija na komunikaciju u današnjem je dobu sve veći. Razna društvena pitanja potakla su se na društvenim mrežama koje su omogućile korisnicima pravo na mišljenje, odnosno sudjelovanje. Aktivizam na internetu, koji je primarno sredstvo za aktivističke skupine, promatra se kao nenasilna borba za podizanje svijesti o nekom društvenom, socijalnom ili političkom pitanju. S obzirom na to da je važnost interneta sve veća kada je riječ o aktivističkim skupinama te...
Aktivnosti i mjere usmjerene na razvoj enogastronomskog turizma na području Međimurske županije
Aktivnosti i mjere usmjerene na razvoj enogastronomskog turizma na području Međimurske županije
Maria Marčec
Predmet ovog rada predstavljaju aktivnosti i mjere usmjerene na razvoj enogastronomskog turizma na području Međimurske županije. U radu su prikazana osnovna obilježja enogastronomskog turizma uz pregled povijesnog razvoja i resursa na temelju kojih se ovaj oblik turizma razvija. Prikazani su, također, trendovi prisutni na turističkom tržištu hrane i vina, koje destinacije moraju pratiti kako bi se uspješno probile na konkurentno tržište. Kroz rad se daje pregled razvijenih ...
Algoritam dimenzioniranja osovina i vratila
Algoritam dimenzioniranja osovina i vratila
Mateo Erak
Dimenzioniranje osovina i vratila pretpostavlja određivanje geometrije i vrste materijala nosača učvršćenih u osloncima na temelju opterećenja, a koji mogu biti nepomični ili rotiraju zajedno s elementima uvijek za prijenos rotacije i po potrebi okretnog momenta. Zajedno s rotirajućim elementima za prijenos okretnog momenta su najznačajniji elementi u dinamičkim strojarskim konstrukcijama i sklopovima jer statički prenose opterećenja na postolja i kućišta, a zbog rotacije...
Alternativne metode obračuna amortizacije na primjeru odabranog poduzeća
Alternativne metode obračuna amortizacije na primjeru odabranog poduzeća
Morana Pađan
Pojam amortizacije označava smanjivanje vrijednosti dugotrajne imovine koja nastaje kao posljedica njezinog korištenja u poslovanju tijekom određenoga vremenskog razdoblja. Obračun amortizacije se provodi na dugotrajnoj nematerijalnoj i dugotrajnoj materijalnoj imovini poduzeća. Postoje različite metode obračuna amortizacije, a s obzirom na primjenu određene metode, razlikuju se i godišnji iznosi amortizacije. Cilj završnog rada “Alternativne metode obračuna amortizacije na...
Alternativne metode obračuna zaliha na primjeru trgovačkog poduzeća
Alternativne metode obračuna zaliha na primjeru trgovačkog poduzeća
Matej Predojević
Ovaj rad proučava alternativne metode obračuna zaliha i obračun troškova zaliha za poduzeće M SAN d.d. Zadatak rada je prikazati temeljne značajke alternativnih metoda obračuna zaliha, te provesti i usporedno prikazati financijske učinke različitih metoda obračuna zaliha na primjeru odabranog poduzeća. Teorijski dio rada detaljnije razrađuje pojam zaliha, vrstu, podjelu, svrhu i računovodstveno praćenje zaliha. Drugi dio teorijske razrade opisuje obračun zaliha metodom...

Pages