Pages

Analiza konkurentnosti poduzeća s diverzificiranom djelatnosti
Analiza konkurentnosti poduzeća s diverzificiranom djelatnosti
Dino Šabić
Kroz ovaj rad obrađena je tema „Analiza konkurentnosti poduzeća s diverzificiranom djelatnosti“. Konkurentnost poduzeća je u današnje vrijeme ključan faktor za uspješno poslovanje, a cilj svih organizacija je ostvariti konkurentsku prednost. U ovom radu, teoretski je obrađen pojam konkurentnosti te konkurentskih prioriteta tj. cijene, kvalitete, fleksibilnosti, vremena i usluga. Također, predstavljeno je bosanskohercegovačko poduzeće koje djeluje na lokalnom nivou i bavi se...
Analiza konkurentske strategije Coca-Cole na hrvatskom tržištu
Analiza konkurentske strategije Coca-Cole na hrvatskom tržištu
Goran Čačić
Ovim završnim radom prikazuje se konkurentska strategija Coca-Cole. Rad započinje analizom poslovanja poduzeća Coca-Cole. Kod analize poduzeća obuhvaćena je analiza okruženja i unutarnjeg poslovanja te čimbenici koji utječu na poslovanje poduzeća Coca-Cole u Hrvatskoj od 1990. godine do 2017. godine. Analizom unutarnjih i vanjskih čimbenika koji su utjecali na poslovanje Coca-Cole u Hrvatskoj utvrđeno je kako je Coca-Cola u Hrvatskoj mijenjala svoju poslovnu strategiju i...
Analiza korištenja društvenih medija u hotelijerstvu na odabranom primjeru dizajnerskog hotela Lone
Analiza korištenja društvenih medija u hotelijerstvu na odabranom primjeru dizajnerskog hotela Lone
Nataša Jeličić
Popularizacija platformi za društveno umrežavanje uvjetovala je promjenu u komunikacijskim obrascima te načinu na koji se ponašamo na internetu. Sve veći broj korisnika interneta diljem svijeta uvjetovao je promjene u poslovanju, od marketinga i odnosa s javnošću do turizma. Društveni mediji platforme su putem kojih je moguća brza, izravna i dvosmjerna komunikacija s korisnicima, što u turističkoj promociji znači nove mogućnosti komunikacije s potencijalnim posjetiteljima i...
Analiza korištenja novih medija na primjeru studentske populacije
Analiza korištenja novih medija na primjeru studentske populacije
Iva Horvat Radman
Reuters Institute, istraživački centar Sveučilišta u Oxfordu, provodi godišnje istraživanje o utjecajima na medije na globalnoj razini pod imenom Digital News Report. Prošlogodišnje istraživanje (2018) pokazalo je da je, nakon godina kontinuiranog rasta, na nekoliko ključnih tržišta počelo opadati korištenje društvenih medija za informiranje. Istovremeno se primjećuje sve veća upotreba aplikacija za razmjenu poruka u informativne svrhe jer potrošači traže više privatnih...
Analiza korištenja odabrane društvene mreže na primjeru učenika osnovnih škola u Požegi
Analiza korištenja odabrane društvene mreže na primjeru učenika osnovnih škola u Požegi
Sara Šarić
Ovim završnim radom nastoji se doći do saznanja kako Facebook utječe na djecu, koriste li ga u korisne svrhe ili pak samo za zabavu i dopisivanje, zatim u kolikoj mjeri i koliko često provode vrijeme koristeći Facebook te jesu li upoznati s opasnostima koje vrebaju s Facebooka i drugih društvenih mreža, poput danas popularnih Instagrama, Twittera, Snapchata, Myspacea i dr. Upotreba društvenih mreža danas je jedna od najčešćih aktivnosti djece. Svaka internetska stranica...
Analiza korporativnih komunikacija na primjeru kompanije Belje d.d.
Analiza korporativnih komunikacija na primjeru kompanije Belje d.d.
Marin Mitrović
Ovim su radom istražene korporativne komunikacije na primjeru kompanije Belje d.d. Informacije i podaci o korporativnim komunikacijama Belja prikupljene su kroz dubinski intervju sa zaposlenicima Belja te iz internih materijala kompanije (tiskane prezentacije s općim informacijama, interno glasilo i sl.). Belje d.d. kontinuirano posluje od 1998. kada je obnovljeno od posljedica rata. U organizaciji je zaposleno preko 1500 ljudi, a kompanija je dio koncerna Agrokor. Odnosi s javnošću...
Analiza korporativnih komunikacija na primjeru trgovačkog lanca
Analiza korporativnih komunikacija na primjeru trgovačkog lanca
Sara Opravić
Odnosi s javnošću imaju važnu zadaću da u tržišnom natjecanju 21. stoljeća pomognu diferencirati kompanije i proizvode. Razvitak tehnologije i globalizacija svakako pomaže odnosima s javnošću i korporativnom upravljanju. Poslovanje Emmezete ovisi o komuniciranju s raznim javnostima te o robi i cijenama. Kompanija svoju djelatnost temelji na usluživanju kupaca, prezentiranju proizvoda i komunikaciji s javnosti, a sve uz pomoć moderne tehnologije. U kompaniji Emmezeta društvene...
Analiza korporativnog poduzetništva na primjeru poduzeća Farmasi Cosmetics
Analiza korporativnog poduzetništva na primjeru poduzeća Farmasi Cosmetics
Manuel Marković
Turbulencija modernoga poslovnog okruženja očituje se u promjenama velikog intenziteta. Novi uvjeti poslovanja zahtijevaju temeljnu i stalnu preobrazbu načina na koji poduzeća funkcioniraju kako bi pronašla nove izvore održive konkurentske prednosti, koja se temelji na razvijanju unutarnjih kapaciteta za kontinuirane inovacije proizvoda, usluga, tehnologija, organizacija, tržišta i procesa. Intenzitet poduzetnika u poduzeću ovisi o motivaciji zaposlenika i poduzetničkoj...
Analiza kvalitete i testiranje softverskog rješenja na primjeru poduzeća
Analiza kvalitete i testiranje softverskog rješenja na primjeru poduzeća
Aida Uzunović
Cilj ovog istraživačkog rada je utvrditi doprinosi li analiza kvalitete i testiranje softverskog rješenja kvaliteti krajnjeg proizvoda koji se izrađuje za klijenta, odnosno kupca. Sustav osiguranja i analize kvalitete namijenjen je povećanju povjerenja kupaca i vjerodostojnosti poduzeća no istovremeno poduzeću omogućuje veću konkurentnost na tržištu. Koristeći se različitim metodologijama anketama unutar poduzeća, istraživanjem literature, saznanjima o metodama koje se...
Analiza kvalitete komunikacije na primjeru odabranih istarskih hotela s pet zvjezdica
Analiza kvalitete komunikacije na primjeru odabranih istarskih hotela s pet zvjezdica
Laura Brkić
Završni rad se bavi analizom kvalitete komunikacije na primjeru odabranih istarskih hotela s pet zvjezdica. U radu se ističe važnost kvalitetne komunikacije, koja danas predstavlja važnu kompetitivnu prednost u turizmu, a posebice u hotelijerstvu. Analiza u radu prikazuje oblike komunikacije u odabranim hotelima i pokazuje važnost upravljanja odnosima s gostima u moderno vrijeme. Hotelijerstvo, kao uslužna djelatnost, podrazumijeva svakodnevnu komunikaciju s gostima. Ovdje je važan...
Analiza lažnih vijesti u elektroničkim publikacijama tijekom Covid-19 krize
Analiza lažnih vijesti u elektroničkim publikacijama tijekom Covid-19 krize
Ivan Jurković
Pojavom pandemije i njezinim zauzimanjem medijskoga prostora, pojavljuju se velike količine lažnih vijesti. Problem istraživanja proizlazi iz aktualne situacije s COVID-19 pandemijom koja zauzima veliki dio u domaćem i svjetskom medijskom prostoru. Cilj rada je provjeriti, odnosno definirati na koji su način čitatelji i javnost informirani o pojmu lažnih vijesti. Metoda istraživanja provedena u radu je anketni upitnik na slučajnom uzorku od 56 ispitanika, kojim se dolazi do podataka...
Analiza manifestacije festivala na primjeru slavonskog bećarca
Analiza manifestacije festivala na primjeru slavonskog bećarca
Dorotea Komljenović
Ovaj rad nastao je kao rezultat istraživanja i detaljne analize nematerijalne kulturne baštine i značenja kulturnog turizma u teoriji i praksi. Tema ovog rada odnosi se na povećanje prepoznatljivosti vokalno instrumentalnog napjeva pod nazivom Slavonski bećarac. Naziv Slavonski bećarac karakterističan je napjev iz Sjeveroistočne Hrvatske koji se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne kulturne baštine. U svrhu očuvanja kulturne baštine Slavonije, Baranje i...

Pages