Pages

Analiza konkurentske strategije Coca-Cole na hrvatskom tržištu
Analiza konkurentske strategije Coca-Cole na hrvatskom tržištu
Goran Čačić
Ovim završnim radom prikazuje se konkurentska strategija Coca-Cole. Rad započinje analizom poslovanja poduzeća Coca-Cole. Kod analize poduzeća obuhvaćena je analiza okruženja i unutarnjeg poslovanja te čimbenici koji utječu na poslovanje poduzeća Coca-Cole u Hrvatskoj od 1990. godine do 2017. godine. Analizom unutarnjih i vanjskih čimbenika koji su utjecali na poslovanje Coca-Cole u Hrvatskoj utvrđeno je kako je Coca-Cola u Hrvatskoj mijenjala svoju poslovnu strategiju i...
Analiza korisnosti internetskog oglašavanja za promociju obrta bez internetske prodaje na odabranom primjeru
Analiza korisnosti internetskog oglašavanja za promociju obrta bez internetske prodaje na odabranom primjeru
Hrvoje Lepen
U današnje doba, kada sve veći broj tradicijskih obrta, zbog zasićenja tržišta jeftinom i sveprisutnom robom, jedva spaja kraj s krajem važno je više nego ikada predstaviti usluge i proizvode što većem broju ljudi i upoznati ih s kvalitetom domaćeg proizvoda ili usluge, a samim time održati tradiciju deficitarnih zanimanja. Budžeti tradicijskih obrta su uvijek bili skromni, a u trenutnim okolnostima pandemije i restriktivnih mjera pod posebnim su pritiskom. Upravo zbog toga...
Analiza korištenja društvenih medija u hotelijerstvu na odabranom primjeru dizajnerskog hotela Lone
Analiza korištenja društvenih medija u hotelijerstvu na odabranom primjeru dizajnerskog hotela Lone
Nataša Jeličić
Popularizacija platformi za društveno umrežavanje uvjetovala je promjenu u komunikacijskim obrascima te načinu na koji se ponašamo na internetu. Sve veći broj korisnika interneta diljem svijeta uvjetovao je promjene u poslovanju, od marketinga i odnosa s javnošću do turizma. Društveni mediji platforme su putem kojih je moguća brza, izravna i dvosmjerna komunikacija s korisnicima, što u turističkoj promociji znači nove mogućnosti komunikacije s potencijalnim posjetiteljima i...
Analiza korištenja novih medija na primjeru studentske populacije
Analiza korištenja novih medija na primjeru studentske populacije
Iva Horvat Radman
Reuters Institute, istraživački centar Sveučilišta u Oxfordu, provodi godišnje istraživanje o utjecajima na medije na globalnoj razini pod imenom Digital News Report. Prošlogodišnje istraživanje (2018) pokazalo je da je, nakon godina kontinuiranog rasta, na nekoliko ključnih tržišta počelo opadati korištenje društvenih medija za informiranje. Istovremeno se primjećuje sve veća upotreba aplikacija za razmjenu poruka u informativne svrhe jer potrošači traže više privatnih...
Analiza korištenja odabrane društvene mreže na primjeru učenika osnovnih škola u Požegi
Analiza korištenja odabrane društvene mreže na primjeru učenika osnovnih škola u Požegi
Sara Šarić
Ovim završnim radom nastoji se doći do saznanja kako Facebook utječe na djecu, koriste li ga u korisne svrhe ili pak samo za zabavu i dopisivanje, zatim u kolikoj mjeri i koliko često provode vrijeme koristeći Facebook te jesu li upoznati s opasnostima koje vrebaju s Facebooka i drugih društvenih mreža, poput danas popularnih Instagrama, Twittera, Snapchata, Myspacea i dr. Upotreba društvenih mreža danas je jedna od najčešćih aktivnosti djece. Svaka internetska stranica...
Analiza korištenja unutarkorporacijskog poduzetništva za poticanje inovativnih rješenja u odabranim tvrtkama
Analiza korištenja unutarkorporacijskog poduzetništva za poticanje inovativnih rješenja u odabranim tvrtkama
Karmen Milutin
U dinamičnom okruženju velikih poduzeća nameće se sve veća potreba za promjenom strukture i shodnim provođenjem poduzetničkih aktivnosti radi zauzimanja ili zadržavanja dominantnog položaja na tržištu. Takve aktivnosti dio su unutarkorporacijskog poduzetništva, korporativnog poduzetništva ili intrapoduzetništva. Vrlo bitan čimbenik njezina provođenja je i stvaranje okruženja koje omogućuje inovativno djelovanje i razvija inovativnost uključenih. Ključni čimbenici za...
Analiza korporativnih komunikacija na primjeru kompanije Belje d.d.
Analiza korporativnih komunikacija na primjeru kompanije Belje d.d.
Marin Mitrović
Ovim su radom istražene korporativne komunikacije na primjeru kompanije Belje d.d. Informacije i podaci o korporativnim komunikacijama Belja prikupljene su kroz dubinski intervju sa zaposlenicima Belja te iz internih materijala kompanije (tiskane prezentacije s općim informacijama, interno glasilo i sl.). Belje d.d. kontinuirano posluje od 1998. kada je obnovljeno od posljedica rata. U organizaciji je zaposleno preko 1500 ljudi, a kompanija je dio koncerna Agrokor. Odnosi s javnošću...
Analiza korporativnih komunikacija na primjeru trgovačkog lanca
Analiza korporativnih komunikacija na primjeru trgovačkog lanca
Sara Opravić
Odnosi s javnošću imaju važnu zadaću da u tržišnom natjecanju 21. stoljeća pomognu diferencirati kompanije i proizvode. Razvitak tehnologije i globalizacija svakako pomaže odnosima s javnošću i korporativnom upravljanju. Poslovanje Emmezete ovisi o komuniciranju s raznim javnostima te o robi i cijenama. Kompanija svoju djelatnost temelji na usluživanju kupaca, prezentiranju proizvoda i komunikaciji s javnosti, a sve uz pomoć moderne tehnologije. U kompaniji Emmezeta društvene...
Analiza korporativnog poduzetništva na primjeru poduzeća Farmasi Cosmetics
Analiza korporativnog poduzetništva na primjeru poduzeća Farmasi Cosmetics
Manuel Marković
Turbulencija modernoga poslovnog okruženja očituje se u promjenama velikog intenziteta. Novi uvjeti poslovanja zahtijevaju temeljnu i stalnu preobrazbu načina na koji poduzeća funkcioniraju kako bi pronašla nove izvore održive konkurentske prednosti, koja se temelji na razvijanju unutarnjih kapaciteta za kontinuirane inovacije proizvoda, usluga, tehnologija, organizacija, tržišta i procesa. Intenzitet poduzetnika u poduzeću ovisi o motivaciji zaposlenika i poduzetničkoj...
Analiza kretanja i strukture izostanaka s posla na primjeru KBC Zagreb
Analiza kretanja i strukture izostanaka s posla na primjeru KBC Zagreb
Mladen Pavošević
U ovom radu bit će prikazano kretanje broja izostanaka s posla radi privremene nesposobnosti za rad u organizaciji KBC Zagreb za razdoblje od 2017. do 2021. godine. Analizirat će se struktura izostanaka, tj. razlozi, te eventualne promjene u broju izostanaka i njihovoj strukturi kroz promatrano razdoblje. Kako promatrano razdoblje obuhvaća i početak pandemije Covid- 19, posebno će se analizirati njen eventualni utjecaj na izostanke zaposlenika. Koristit će se podaci dobiveni od...
Analiza kritiziranja mjera Stožera civilne zaštite na primjeru komunikacije saborskog zastupnika Nikole Grmoje
Analiza kritiziranja mjera Stožera civilne zaštite na primjeru komunikacije saborskog zastupnika Nikole Grmoje
Ivan Jarak
Cilj je ovoga rada analizirati komunikaciju saborskog zastupnika Mosta Nikole Grmoje na temelju kritika upućenih prema radu stožera za vrijeme pandemije COVID-19 virusa. Kako bi se uspješno komuniciralo, nužno je identificirati temeljne uzroke pandemijske krize te biti svjestan posljedica koje isti donose. Budući da se posljedice krize u konačnici uvijek manifestiraju kroz neki oblik štete te utječu na život i rad pojedinca, organizacije ili društva u cjelini, nužno je iznaći...
Analiza kvalitete i testiranje softverskog rješenja na primjeru poduzeća
Analiza kvalitete i testiranje softverskog rješenja na primjeru poduzeća
Aida Uzunović
Cilj ovog istraživačkog rada je utvrditi doprinosi li analiza kvalitete i testiranje softverskog rješenja kvaliteti krajnjeg proizvoda koji se izrađuje za klijenta, odnosno kupca. Sustav osiguranja i analize kvalitete namijenjen je povećanju povjerenja kupaca i vjerodostojnosti poduzeća no istovremeno poduzeću omogućuje veću konkurentnost na tržištu. Koristeći se različitim metodologijama anketama unutar poduzeća, istraživanjem literature, saznanjima o metodama koje se...

Pages