Pages

Analiza mogućnosti poboljšanja prodaje brendiranjem krumpira na odabranom primjeru
Analiza mogućnosti poboljšanja prodaje brendiranjem krumpira na odabranom primjeru
Vilim Pleskalt
Predmet je ovoga završnog rada analiza mogućnosti poboljšanja prodaje krumpira pomoću brendiranja, i to na stvarnom primjeru obrta „Pleskalt“. Završnim radom utvrđene su prednosti i slabosti obrta, kao i njegove prilike i prijetnje na tržištu. Prezentirani su novi načini pakiranja krumpira s ciljem postizanja veće prodajne cijene. Istražene su mogućnosti stjecanja certifikata zemljopisne izvornosti krumpira koji bi mogao povećati prodaju i prepoznatljivost obrta. Također,...
Analiza mogućnosti pokretanja ekološke poljoprivredne proizvodnje u ruralnim područjima Republike Hrvatske
Analiza mogućnosti pokretanja ekološke poljoprivredne proizvodnje u ruralnim područjima Republike Hrvatske
Megi Grivičić
Konvercionalna poljoprivedna proizvodnja temeljena na postizanju maksimalnih prinosa, negativno utječe na okoliš, klimu i zdravlje te kvalitetu života ljudi. Da se radi o problemu velikih razmjera govori brzi razvoj ekološke poljoprivredne proizvodnje te velike subvencije i poticaji koje Vlade diljem svijeta nude za razvoj iste. Ekološka proizvodnja je sve zastupljenija i sve je veći broj proizvođača koji se odlučuju na taj korak. Stoga se ovaj rad bavi analizom mogućnosti...
Analiza mogućnosti pokretanja proizvodnje borovnica
Analiza mogućnosti pokretanja proizvodnje borovnica
Marinko Vašatko
Temeljna ideja ovog diplomskog rada jest osnivanje poduzeća Borovnica d.o.o. koje bi se u svome poslovanju bavilo uzgojem i prodajom konzumnih borovnica. Borovnica je biljka koja ima ljekovita svojstva i zahtijeva specifične uvjete za pravilan uzgoj te joj je potražnja na svjetskoj razini veća od ukupne ponude, zbog čega postiže i zadovoljavajuću cijenu. Konkurencija u proizvodnji borovnica jaka je na inozemnom, ali ne i na domaćem tržištu. Tvrtka bi se bavila samo uzgojem i...
Analiza mogućnosti povećanja konkurentnosti odabranog poduzeća proširenjem ponude
Analiza mogućnosti povećanja konkurentnosti odabranog poduzeća proširenjem ponude
Tihomir Smontara
Sva poduzeća u današnjem poslovnom svijetu imaju tendenciju za rastom i povećanjem svojih ciljeva. U ovom se radu upravo obrađuje pitanje kako proširiti jedno malo obiteljsko poduzeće i povećati njegovu konkurentnost. Isto tako, zadatak je rada objasniti što su to neutrživi proizvodi, koje su njihove karakteristike i kako utječu na odabrano poduzeće. Osim neutrživih proizvoda, u radu je važno prikazati odabrano poduzeće Šljunčara-transporti Smontara, analizirati njegovo...
Analiza mogućnosti povećanja potencijala tržišta mrkve u RH na poslovnom primjeru
Analiza mogućnosti povećanja potencijala tržišta mrkve u RH na poslovnom primjeru
Matej Horvat
Cilj ovog rada je istražiti potencijale povećanja proizvodnje i prodaje mrkve u Hrvatskoj. Poduzetničke ideje poduzeća Bejo Zaden d.o.o. o inovativnoj formuli B-mox doveli su do realizacije novih projekata i proširenja ponude, ne samo na hrvatskom, već i na europskom tržištu. Mrkva je iznimno značajna biljka koja ima visoke nutritivne vrijednosti što je za kupca jako važno. U radu je detaljno analizirano stanje proizvodnje mrkve, uvoz i izvoz mrkve u RH i EU. Potencijali za...
Analiza mogućnosti proizvodnje ekoloških poljoprivrednih proizvoda
Analiza mogućnosti proizvodnje ekoloških poljoprivrednih proizvoda
Bernarda Novosel
Ovim se radom upozorava na štetnosti tradicionalne poljoprivredne proizvodnje za zdravlje ljudi i okoliš, podiže svijest društva o važnosti konzumacije ekoproizvoda i potiče razvoj takvih poljoprivrednih proizvoda. Prisutna je nedovoljna zastupljenost hrvatskih ekoloških poljoprivrednih proizvoda u Zagrebu i okolici. Otežan je plasman takvih proizvoda u Hrvatskoj koji se mogao ostvariti samo kroz turizam. Pojavljuje se problem plasiranja uvoznih ekoloških proizvoda koji su...
Analiza mogućnosti proširenja i unapređenja postojeće turističke ponude u Umagu
Analiza mogućnosti proširenja i unapređenja postojeće turističke ponude u Umagu
Luka Letica
Cilj ovoga završnog rada bio je unapređenje postojeće turističke ponude u gradu Umagu. Poduzetnikova ideja i iskustvo doveli su do realizacije nove nekretnine i proširenja ponude u kategoriji luksuznih smještaja. Iznajmljivanje apartmana turistička je djelatnost koja nastoji ugostiti svakog gosta na najbolji mogući način. U radu je detaljno analizirano tržište, moguća konkurencija te financijske mogućnosti i plan poduzetnika. Prikazani su svi relevantni podaci te je...
Analiza mogućnosti proširenja kapaciteta postojeće proizvodnje cvijeća
Analiza mogućnosti proširenja kapaciteta postojeće proizvodnje cvijeća
Nikola Mladinić
Završni rad naslova Analiza mogućnosti proširenja kapaciteta postojeće proizvodnje cvijeća analizira isplativost proširenja postojeće proizvodnje cvijeća na primjeru navedenog poduzeća. Rad kreće od teorijskog opisivanja stanja na tržištu cvijeća u Hrvatskoj i svijetu. Zbog prekomjernog uvoza cvijeća, odnosno zbog niskih cijena uvoznog cvijeća domaći proizvođači ne mogu konkurirati svojim proizvodima. Nizozemska je vodeća zemlja cvijeća u kojoj se nalazi najveća...
Analiza mogućnosti proširenja poslovanja na primjeru obiteljske biljne drogerije
Analiza mogućnosti proširenja poslovanja na primjeru obiteljske biljne drogerije
Mirna Vuković
Sva današnja poduzeća susreću se s nizom pitanja koja se odnose na njihovu budućnost i razvoj te na mogućnost opstanka u promjenjivoj i turbulentnoj okolini. Obiteljska poduzeća su jedinstvena i ono što ih razlikuje od poduzeća koja nisu u vlasništvu obitelji je upravo različitost interesa obitelji i interesa poduzeća u cjelokupnom sistemu obiteljskog poslovanja. Svrha ovog završnog rada je predstaviti, istražiti i analizirati mogućnost proširenja obiteljskog poduzeća, ...
Analiza mogućnosti proširenja poslovanja obrta za organizaciju prijevoza roba
Analiza mogućnosti proširenja poslovanja obrta za organizaciju prijevoza roba
Petra Polović
Predmet je ovog završnog rada analiza mogućnosti proširenja poslovanja obrta za organizaciju prijevoza roba. U radu su predstavljeni poduzetnik, poduzeće i povijesno poslovanje. Poslovna ideja sastoji se u proširenju poslovanja na djelatnost prijevoza roba, a uključuje nabavu dugotrajne imovine – kamiona i pripadajućih prikolica te zapošljavanje dva nova djelatnika. Plan proširenja izrađen je za pet godina poslovanja poduzeća i temelji se na pretpostavci da bi trenutno...
Analiza mogućnosti rasta i razvoja malih obiteljskih hotela na primjeru hotela Adria
Analiza mogućnosti rasta i razvoja malih obiteljskih hotela na primjeru hotela Adria
Matea Prkačin
Hotelijerstvo je specifična ekonomska djelatnost na koju utječu brojne promjene kako na lokalnoj tako i na globalnoj razini. Kad se usporedi s nekim drugim djelatnostima situacija je još kompleksnija, naime ljudi na putovanja odlaze tek nakon što su zadovoljene sve ostale potrebe pa upravo zbog toga ulaganje u hotelijerstvo predstavlja rizičnu investiciju, posebno u trenutku trenutne krize. S druge strane, zahvaljujući svojim karakteristikama poslovanja, stalne promjene turističke...
Analiza mogućnosti rasta male agencije za zastupanje u osiguranju
Analiza mogućnosti rasta male agencije za zastupanje u osiguranju
Toni Paunović
Sva živa bića prolaze kroz različite faze svog životnog ciklusa pa tako i sve obitelji i sva poduzeća. Agencija Paun je obiteljsko poduzeće iz Slatine koje se bavi zastupanjem u osiguranju već 28 godina jer su klijenti prepoznali kvalitetu njihovih usluga. Budući da u životnom ciklusu obitelji i poduzeća uskoro dolazi do smjene generacija, potrebno je provesti analizu mogućnosti rasta ove male agencije za zastupanje u osiguranju. Analiza rasta provedena je analizom vanjskih i...

Pages