Pages

Analiza mogućnosti optimizacije procesa nabave netrgovačke robe u velikom poduzeću
Analiza mogućnosti optimizacije procesa nabave netrgovačke robe u velikom poduzeću
Rino Frlan
U ovomu radu analizirana je mogućnost optimizacije procesa nabave netrgovačke robe u velikom poduzeću. Nabava je jedna od ključnih funkcija u poslovanju i povezana je s mnoštvom drugih procesa unutar organizacije, pa je od velike važnosti da bude što kvalitetnija i funkcionalnija. Kako bi se utvrdili mogući nedostaci i problemi u odvijanju samoga procesa, a poslije predložila rješenja i mogućnosti optimizacije, provedeno je istraživanje. U istraživanju je korišteno...
Analiza mogućnosti osnivanja obrta specijaliziranog za pružanje usluga Halal certificiranja
Analiza mogućnosti osnivanja obrta specijaliziranog za pružanje usluga Halal certificiranja
Jasmin Kopić-Osmanović
Završni rad temelji se na istraživanju potencijala otvaranja obrta za pružanje halal certifikata. Istražene su i prikupljene brojne informacije vezane uz halal industriju i halal poslovanje. Primarno su se koristile informacije dobivene od Centra za halal certificiranje, putem usmenog intervjua s gospodinom Nedinom Omerovićem (odjela edukacije), te baze podataka Europske Unije. Putem intervjua saznala se potrebna procedura za izdavanje certifikata, broj potrebnih osoba i njihove...
Analiza mogućnosti osnivanja ureda za zapošljavanje mladih iz alternativne skrbi s fokusom na turizam
Analiza mogućnosti osnivanja ureda za zapošljavanje mladih iz alternativne skrbi s fokusom na turizam
Iris Bukovac
Cilj ovog rada je istražiti mogućnosti za osnivanjem posredničkog ureda pri zapošljavanju mladih nakon izlaska iz alternativne skrbi. Istraživanje je provedeno prikupljanjem informacija sa službenih stranica nadležnih tijela pri kojima bi djelovao posrednički ured pri zapošljavanju mladih nakon izlaska iz alternativne skrbi. Osim toga, provedeno je istraživanje na uzorku 17 mladih koji su izašli iz sustava alternativne skrbi na području Republike Hrvatske. Poteškoće i ...
Analiza mogućnosti otvaranja call-centra u Zagrebu
Analiza mogućnosti otvaranja call-centra u Zagrebu
Tea Macan
Cilj rada bio je istražiti mogućnost bavljenja poduzetništvom u djelatnosti pružanja usluga callcentara. U današnje vrijeme užurbanosti i nedostatka vremena kada važi uzrečica „Vrijeme je novac“ call-centri su nužnost u poslovanju u Hrvatskoj i u svijetu. Želi li se dobiti informacija o nekom proizvodu ili usluzi, treba se obratiti tvrtki koja se bavi upravo tim proizvodima ili uslugama. Velike tvrtke imaju vlastite službe korisnika, a manje tvrtke za takve usluge...
Analiza mogućnosti otvaranja hotela u Istri
Analiza mogućnosti otvaranja hotela u Istri
Dino Dulić
U ovom završnom radu je izvršena analiza mogućnosti otvaranja ugostiteljskog objekta – hotela na području Istre. Analizirane su i obrađene informacije ključne za projekt, uključujući informacije o hrvatskom turizmu, poduzetništvu u turizmu te turističkom tržištu Istre. Nadalje, proučene su snage, slabosti, prijetnje i prilike projekta te skiciran poslovni plan kao ključni element procjene opravdanosti upuštanja u poduzetnički projekt i temelj za uspješnog početka...
Analiza mogućnosti otvaranja i isplativosti agro-turističkog gospodarstva na primjeru "Stari Dud d.o.o."
Analiza mogućnosti otvaranja i isplativosti agro-turističkog gospodarstva na primjeru "Stari Dud d.o.o."
Bojan Mraović
U ovom završnom radu analizirana je mogućnost otvaranja i isplativosti agroturističkoga gospodarstva. Autor, ujedno i poduzetnik investitor je Bojan Mraović, a investicija je planirana kroz poduzeće Stari Dud d.o.o. Analiza je rađena metodologijom izrade poslovnog plana, što uključuje razradu po ključnim poglavljima kako bi se dobio jezgrovit uvid u detalje planiranoga poslovanja. Korištene procedure za izradu poslovnog plana osigurale su sustavnu obradu podataka te...
Analiza mogućnosti otvaranja kanala prodaje tekstilne robne marke na hrvatskom tržištu
Analiza mogućnosti otvaranja kanala prodaje tekstilne robne marke na hrvatskom tržištu
Marko Posarić
Razvoj industrije u Hrvatskoj jedan je od važnih nacionalnih, ali i ciljeva Europske unije. Jedna od tradicionalno najvažnijih industrijskih grana u Hrvatskoj je svakako tekstilna i odjevna industrija. Značajka ove industrijske grane se uočava u ukupnom izvozu, ali i velikom broju zaposlenika. Tradicionalno u ovoj industrijskoj grani oko tri četvrtine zaposlenika su osobe ženskog spola čime ista grana ima izraziti značaj za zapošljavanje žena. Kako bi tekstilna i odjevna industrija...
Analiza mogućnosti otvaranja privatnog kampa
Analiza mogućnosti otvaranja privatnog kampa
Ivan Anrijašević
Osnovni cilj ovog rada je ispitati kvalitetu i kvantitetu kamping ponude i potražnje u Republici Hrvatskoj. Zadatak je detektirati potencijal niše kamping turizma te mogućnosti pokretanja kamping djelatnosti i kamping ponude u privatnom aranžmanu na hrvatskoj obali. Korištenjem sekundarnih podataka generiranih iz istraživanja turističke djelatnosti od strane nadležnih institucija, steći će se uvid u trenutnu tržišnu situaciju, s naglaskom na ponudu auto kampova. Za potrebe...
Analiza mogućnosti otvaranja prodajne tvrtke u djelatnosti informacijske tehnologije
Analiza mogućnosti otvaranja prodajne tvrtke u djelatnosti informacijske tehnologije
Luka Živko
Danas se zasigurno može reći da razvoj informacijske tehnologije rapidno raste, te je nezaustavljiv. U doba 4. industrijske revolucije svakim danom tehnologija napreduje. Kako bi tvrtke opstale na tržištu moraju se kontinuirano prilagođavati. Hrvatska još nije ušla u četvrtu industrijsku revoluciju, ali kreće se u tom smjeru kao i sve zapadne države. Konstantno se potiču i ujedno otvaraju nove tvrtke usko povezane uz informacijsku tehnologiju. U četvrtoj industrijskoj revoluciji...
Analiza mogućnosti poboljšanja financijskog položaja poduzeća iz djelatnosti informacijske tehnologije
Analiza mogućnosti poboljšanja financijskog položaja poduzeća iz djelatnosti informacijske tehnologije
Igor Marić
Utvrđivanje uspješnosti poslovanja pomoću analize financijskih izvještaja i pokazatelja poslovanja omogućuje procjenu dosadašnjeg poslovanja te služi za planiranje i donošenje poslovnih odluka tijekom daljnjeg poslovanja. Cilj rada je utvrditi na temelju financijske analize poduzeća Tune informacijske tehnologije d.o.o. mogućnost poboljšanja poslovanja navedenog poduzeća te usporediti njegovo poslovanje s poslovanjem odabranih poduzeća iz informacijske tehnologije pomoću...
Analiza mogućnosti poboljšanja konkurentskog položaja poduzeća iz djelatnosti maloprodaje sportske opreme
Analiza mogućnosti poboljšanja konkurentskog položaja poduzeća iz djelatnosti maloprodaje sportske opreme
Anamaria Mesarić
U radu je obrađena tema Analiza mogućnosti poboljšanja konkurentskog položaja poduzeća iz djelatnosti maloprodaje sportske opreme. Sport, kao rekreacija i način zdravog života, sve je popularniji. Vodeći se time, na hrvatskom tržištu postoji puno sportskih trgovina, čak i više nego u nekim drugim europskim zemljama. Ostvariti konkurentsku prednost na ovakvom tržištu nije nimalo jednostavno. Kako bi pojedino poduzeće ostvarilo bolji položaj na tržištu u odnosu na druga...
Analiza mogućnosti poboljšanja poslovanja poduzeća iz djelatnosti trgovine na malo u uvjetima oligopola
Analiza mogućnosti poboljšanja poslovanja poduzeća iz djelatnosti trgovine na malo u uvjetima oligopola
Borna Despot
Problem istraživanja je pretpostavka da određeni broj poduzeća u maloprodaji posluje kao oligopol, te da je većina moći koncentrirana upravo kod analiziranih poduzeća. Pomno je ispitano financijsko poslovanje i financijsko planiranje odabranih trgovaca, te najjačih industrijskih proizvođača, te je proveden postupak mjerenja njihove uspješnosti, te mjerenja njihove snage i pregovaračke pozicije. Rad se bavi karakteristikama maloprodaje u Republici Hrvatskoj. Daje se uvid u glavne...

Pages