Pages

Analiza integriranih marketinških komunikacija u funkciji unapređenja poslovanja odabranog poduzeća
Analiza integriranih marketinških komunikacija u funkciji unapređenja poslovanja odabranog poduzeća
Stela Srnec
Integrirana marketinška komunikacija ključ je uspjeha svakog poduzeća zato što predstavlja korištenje različitih oblika marketinške komunikacije prema unaprijed određenom planu komunikacije s ciljnom skupinom u svrhu unapređenja poslovanja poduzeća. Predmet istraživanja provedenog u svrhu izrade ovog specijalističkog diplomskog stručnog rada je analiza integriranih marketinških komunikacija poduzeća Srnec tekstil. Prvi dio rada govori o teorijskom okviru integrirane...
Analiza integriranog marketinškog komuniciranja hrvatskih vinarija u funkciji unapređenja promocijske strategije odabrane vinarije
Analiza integriranog marketinškog komuniciranja hrvatskih vinarija u funkciji unapređenja promocijske strategije odabrane vinarije
Ema Čobanković
Današnji vinari suočeni su sa snažnom konkurencijom na tržištu, posebno od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju te se javlja potreba za jačanjem marketinških komunikacija kako bi se hrvatska vina izdvojila među potrošačima. Stoga se u ovom radu pristupa cjelovitoj analizi korištenja različitih oblika integrirane marketinške komunikacije (oglašavanje, unapređenje prodaje, osobna prodaja, direktni marketing, internet, odnosi s javnošću i publicitet) vinarija koje posluju...
Analiza interne komunikacije - studija slučaja na primjeru odabrane kompanije
Analiza interne komunikacije - studija slučaja na primjeru odabrane kompanije
Ana Štarkelj
U području komunikacija s javnošću interna komunikacija je izuzetno bitan čimbenik u poslovnom svijetu jer utječe na zadovoljstvo zaposlenika, a dvosmjerna i interaktivna komunikacija, dokazano nizom istraživanja, osigurava bolje odvijanje cjelokupnih odnosa unutar organizacije. U radu se ističe važnost interne komunikacije te da je odnos organizacije i njezinih zaposlenika jedan od najvažnijih čimbenika za poslovanje, a to se prikazuje kroz analizu kanala i metoda koji su...
Analiza internog okruženja i razmatranje mogućih strategija rasta na primjeru benzinske crpke
Analiza internog okruženja i razmatranje mogućih strategija rasta na primjeru benzinske crpke
Tomo Šiško
U ovom završnom radu obrađuje se analiza internog okruženja i razmatraju se moguće strategija rasta na primjeru benzinske crpke Zabrišće B&M d.o.o. Prikazane su osnovne karakteristike i trendovi u naftnoj industriji na domaćem tržištu u kojem poduzeće posluje, te su pojmovno razgraničene osnovne tehnike koje se koriste u analizi internog okruženja poduzeća zbog mogućih planova rasta. U radu razrađena je važnost analize internog okruženja kao način za dobivanje slike o...
Analiza iskustava rada u prodaji na primjeru odabranog poduzeća
Analiza iskustava rada u prodaji na primjeru odabranog poduzeća
Dragana Toljušić
Cilj istraživanja završnog rada je objasniti prodaju i njene segmente, objasniti pojam prodavača, prodajnih i komunikacijskih vještina, ali i njihov značaj u procesu prodaje i proučiti sve o kupcima i odlukama o kupnji. Obrađene su i teme edukacije, motivacija „mrkvom ili batinom“, stresa na poslu, načina pronalaska dobrog prodavača te motivacije prodavača. Istraživanje iskustva prodaje i njenih bitnih segmenata provedeno je na zaposlenim prodavačima poduzeća...
Analiza isplativosti i rizičnosti ulaganja u mali obiteljski hotel na primjeru odabranog poduzeća
Analiza isplativosti i rizičnosti ulaganja u mali obiteljski hotel na primjeru odabranog poduzeća
Petra Smetko
U ovom radu analizirana je isplativost i rizičnost ulaganja u mali obiteljski hotel na primjeru odabranog poduzeća Ivana i Petra d.o.o. u Velom Lošinju. Poduzeće Ivana i Petra d.o.o. bavi se mjenjačkim poslovima više od dvadeset godina, no kako se prihod od mjenjačkih poslova zadnjih deset godina smanjivao, poduzeće da bi ostalo raditi i poslovati profitabilno želi proširiti svoje usluge i početi se baviti turizmom. Kako bi se navedeno ostvarilo, u istraživačkom procesu obavljen...
Analiza isplativosti investicije u proširenje djelatnosti na primjeru odabranog poduzeća
Analiza isplativosti investicije u proširenje djelatnosti na primjeru odabranog poduzeća
Ivan Sabljak
Specijalistički diplomski stručni rad bavi se analizom isplativosti ulaganja u proširenje djelatnosti na primjeru poduzeća Inproteh. Inproteh, kao proizvođač protupožarnih i protuprovalnih vrata, uz vlastitu proizvodnju koristi vanjske usluge pri čemu se generiraju visoki troškovi. Upravo zbog nastalih troškova, rad se temelji na analizi isplativosti nabave potrebnih strojeva koje se trenutno koriste putem vanjskih usluga. U istraživačkom procesu korištene su metode analize...
Analiza isplativosti izgradnje kuće za odmor na području Makarske rivijere
Analiza isplativosti izgradnje kuće za odmor na području Makarske rivijere
Maja Fistanić
Poduzetnica Maja Fistanić želi pokrenuti vlastiti posao stabilnog rasta i dugoročne održivosti. Kuću za odmor nazvala bi «Biokovsko zvonce» po endemskoj biljki koja raste na PP Biokovo. Kuća za odmor bi bila smještena na čestici Kč 1145/2 Makar – Makarska, u podnožju PP Biokovo, na relaciji sela Makar i Puharići, 1,3 km od makarske rive. Sve što je potrebno za izgradnju i uređenje kuće može se nabaviti na domaćem tržištu. Kuće za odmor su jedan od novijih trendova na...
Analiza isplativosti izgradnje kuće za odmor na području Zadarske županije
Analiza isplativosti izgradnje kuće za odmor na području Zadarske županije
Luka Katić
Cilj ovog diplomskog rada je provesti analizu isplativosti izgradnje kuće za odmor na području Zadarske županije. Primarni motiv za izbor ove teme je interes autora da istraži isplativost ulaganja u izgradnju kuće za odmor. Poduzetnik je ujedno i vlasnik zemljišta na kojem bi izgradio vlastiti objekt na izuzetnoj lokaciji u prvom redu do mora. Ukupna investicija bi iznosila 4.255.000,00 kn, a vijek trajanja projekta je devet godina. Prosječni godišnji troškovi poslovanja iznose...
Analiza isplativosti otvaranja muzeja neostvarenih izuma
Analiza isplativosti otvaranja muzeja neostvarenih izuma
Jakov Bajić
Jedan od najboljih načina prikaza povijesti i kulture na nov, zanimljiv i edukativan način je kroz Muzej neostvarenih izuma. Za razliku od klasičnih muzeja, Muzej neostvarenih izuma ne bi imao izložene eksponate, već bi neostvareni izumi bili prikazani putem najnovijih tehnologija, poput 3D soba, VR naočala, interaktivnih sadržaja za djecu s motivima neostvarenih izuma itd. Istraživački problem ovog rada je bio nepostojanje Muzeja neostvarenih izuma te neistražena isplativost...
Analiza isplativosti otvaranja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na primjeru "Belina kopriva"
Analiza isplativosti otvaranja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na primjeru "Belina kopriva"
Vilma Haške
U ovom završnom radu analizirana je isplativost otvaranja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Istraživanje isplativosti obrađeno je kroz ključna poglavlja koja su vrlo slična onima u metodi izrade poslovnog plana. Takav je pristup rezultirao jezgrovitim uvidom i strukturiranom prezentacijom dobivenih informacija. Ovaj rad stoga sadrži prikaz ruralnog turizma kao područja velikog potencijala, razradu turističke ponude usluga i proizvoda imanja, dubinsku analizu okruženja,...

Pages