Pages

Analiza isplativosti projekta izgradnje smještajnih objekata na poljoprivrednom gospodarstvu
Analiza isplativosti projekta izgradnje smještajnih objekata na poljoprivrednom gospodarstvu
Lucija Antonela Duspara
Tema ovog završnog rada je analiza isplativosti izgradnje smještajnih objekata na poljoprivrednom gospodarstvu. Investitor projekta je poduzeće Cerera d.o.o. koja u svom vlasništvu ima poljoprivredno zemljište, odnosno maslinik u mjestu Smilčić koji želi iskoristiti u turističke svrhe. To planiraju učiniti kroz izgradnju smještajnih jedinica, odnosno apartmana koji će pružati usluge smještaja i pružanja usluga hrane i pića te sadržaje za rekreaciju i razonodu gostiju s...
Analiza isplativosti projekta prenamjene dijela postojećeg poslovnog objekta u apartmane u Dugopolju
Analiza isplativosti projekta prenamjene dijela postojećeg poslovnog objekta u apartmane u Dugopolju
Matea Čulić
U ovom završnom radu analizirala se isplativost ulaganja u projekt prenamjene dijela postojećeg poslovnog objekta u apartmane. Postojeći poslovni objekt nalazi se u poslovnoj zoni u Dugopolju, na granici poslovne zone prema stambeno-turističkoj, u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Investitor je projektom predvidio apartmane s proširenom uslugom koja obuhvaća mogućnost korištenja dodatnih ponuda u okruženju poput doručka, wellnessa i teretane u susjednom hotelu. Kako bi se...
Analiza isplativosti ulaganja u bravariju na području Zagreba
Analiza isplativosti ulaganja u bravariju na području Zagreba
Ivor Luke-Vrbanić
Ovim završnim radom istražuje se potom analizira isplativost ulaganja u otvaranje bravarije na području Grada Zagrebu. Kontekstom potencijalnog ulaganja pokušava se teorijski i praktično predstaviti poslovanje bravarije unutar građevinskog sektora i utjecaja na šire lokalno tržište Grada Zagreba. U radu će biti prikazan značaj građevinskog sektora te će biti prikazan položaj i značaj same bravarije unutar građevinskog sektora. Teorijskim djelom rada prikazuju se građevinski...
Analiza isplativosti ulaganja u dječji vrtić s individualnim pristupom rada
Analiza isplativosti ulaganja u dječji vrtić s individualnim pristupom rada
Mirela Josipović
Predmet ovog završnog rada je analiza isplativosti ulaganja u otvaranje dječjeg vrtića pod nazivom „EDU-RAST“, zasnovanog na posebnoj metodi rada na području Grada Zagreba. Usluga se temelji na individualnom pristupu rada te prepoznavanju i iskorištavanju punog potencijala svakog djeteta. Kontekstom potencijalnog ulaganja pokušava se teorijski i praktično predstaviti poslovanje dječjeg vrtića s individualnim pristupom rada djeci s i bez poteškoća u razvoju kao dijela...
Analiza isplativosti ulaganja u izgradnju hotela u Betini na otoku Murteru
Analiza isplativosti ulaganja u izgradnju hotela u Betini na otoku Murteru
Nikolina Brajković
Završnim radom procijenjena je isplativost ulaganja u izgradnju hotela u Betini na otoku Murteru. Podaci koji su se koristili u ovom radu prikupljeni su iz različitih izvora poput web stranica, knjiga, skripti, financijskih izvješća poduzeća istih ili sličnih djelatnosti i dr.. Pomoću prikupljenih podataka napravljeni su financijski izvještaji i analize za pet godina. Rezultati su dobiveni iz izvještaja prema trenutnoj tržišnoj situaciji. Radom je dokazana isplativost, ali i...
Analiza isplativosti ulaganja u otvaranje vinoteke u Zagrebu
Analiza isplativosti ulaganja u otvaranje vinoteke u Zagrebu
Alen Gionechetti
Cilj ovog završnog rada je analiza i ocjena isplativosti otvaranja vinoteke „The Keep“ u centru grada Zagreba. Tijekom posljednjih godina Zagreb je prepoznat kao cijenjeno mjesto kulture jela i pića te privlači sve više domaćih i stranih gostiju koji očekuju vrhunsku ponudu proizvoda i usluga. Koncept Vinoteke zamišljen je kao centar ponude vinskih proizvoda i usluga visoke kvalitete u samom centru grada. U njoj bi se nudila vrhunska i kvalitetna vina, gastronomske delicije ...
Analiza isplativosti ulaganja u plasman vina vinarije Deak na tržište Hrvatske
Analiza isplativosti ulaganja u plasman vina vinarije Deak na tržište Hrvatske
Dino Deak
Cilj ovoga rada bio je analizirati isplativost ulaganja u plasman vina iz proizvodnje vinarije Deak na tržište Hrvatske. Metodom financijskih analiza te metodom za istraživanje tržišta došlo se do odgovora na postavljena istraživačka pitanja. Za potrebe ovoga rada provedeno je istraživanje tržišta u cilju ocjene spremnosti potencijalnih potrošača na kupnju novih vina na tržištu. Na temelju analize tržišta utvrđeno je kako rizik za poslovanje predstavlja konkurencija koja je...
Analiza isplativosti ulaganja u proizvodnju solarnih panela
Analiza isplativosti ulaganja u proizvodnju solarnih panela
Ivana Božoki
Ovim završnim radom procjenjuje se isplativost ulaganja u proizvodnju solarnih panela u Hrvatskoj. Kontekstom potencijalnog ulaganja pokušava se teorijski i praktično predstaviti poslovanje proizvodnje solarnih panela i pokazati potencijal obnovljivih izvora energije na hrvatskom tržištu. Prikupljeni podaci poslužili su za izradu financijskih izvješća za prvih pet godina poslovanja poduzeća. Radom je dokazana isplativost poslovne ideje i vidljivo je da se povrat ulaganja u ovu...
Analiza isplativosti ulaganja u punionicu stlačenog prirodnog plina
Analiza isplativosti ulaganja u punionicu stlačenog prirodnog plina
Janja Miljevac
Cilj ovog istraživanja bio je provesti analizu isplativosti ulaganja u punionicu za stlačeni prirodni plin koji se smatra poveznicom između naftnih derivata i obnovljivih izvora energije zbog dostupnosti izvora i razdoblja uporabe, energetske učinkovitosti, sigurnosti uporabe, ekoloških karakteristika te ekonomske isplativosti. U ovom radu analizirala se isplativost ulaganja u stlačeni prirodni plin za poduzetnike u Hrvatskoj na primjeru analize ulaganja u punionicu za stlačeni...
Analiza isplativosti ulaganja u renoviranje i iznajmljivanje kuće u Dubrovniku
Analiza isplativosti ulaganja u renoviranje i iznajmljivanje kuće u Dubrovniku
Alice Brailo
Osnovni cilj ovog završnog rada jest analizirati isplativost ulaganja u renoviranje i iznajmljivanje kuće u Dubrovniku, odnosno u Lapadu. Projekt izrađuje mlada poduzetnica Alice Brailo. Alice živi i radi u Zagrebu, te istodobno završava studij Turizma na Veleučilištu VERN' u Zagrebu. Obitelj Brailo. Temelj svih analiza jesu financije potrebne za ostvarenje projekta, upravljanje njima i povrat uloženih sredstava. Ulaganje u dugotrajnu imovinu iznosi 1.220.000,00 kuna i...
Analiza isplativosti ulaganja u street food restoran u Zagrebu
Analiza isplativosti ulaganja u street food restoran u Zagrebu
Bruno Lasić
Ovim završnim radom istražuje se te potom analizira isplativost investiranja u street food restoran na području Grada Zagreba. Kontekstom potencijalnih ulaganja teorijski i praktično predstavlja se poslovanje street food restorana kao dijela gastroturističkog trenda i utjecaja na lokalno tržište kao važnog elementa gastroturističke ponude Zagreba. Teorijskim dijelom rada prikazuju se turistički i gastronomski aspekti tržišta s fokusom na hrvatsku turističku i gastronomsku...
Analiza isplativosti ulaganja u vlastite proizvodne kapacitete za odabrano poduzeće
Analiza isplativosti ulaganja u vlastite proizvodne kapacitete za odabrano poduzeće
Iwo Klarić
Specijalistički diplomski stručni rad na temu Analiza isplativosti ulaganja u vlastite proizvodne kapacitete za odabrano poduzeće izrađen je pod utjecajem poslovne prilike za građevinsko poduzeće Aluminijski krovni sistemi d.o.o. da uz svoj već postojeći portfelj uloži u vlastite proizvodne kapacitete. Ovaj rad sagledava odabrani projekt s logističkih i financijskih aspekta kako bi se ocijenila njegova isplativost, postojeće mogućnosti samog poduzeća za izvođenje projekta i...

Pages