Pages

Analiza agregatne potražnje i raspoloživog dohotka u RH
Analiza agregatne potražnje i raspoloživog dohotka u RH
Ante Baica
U radu se obrađuje tema agregatne potražnje i njezine elastičnosti, kao i njezinog utjecaja na recesiju, krizu koja je utjecala na cijeli svijet, pa tako i na Hrvatsku. Naglasak je stavljen na raspoloživi dohodak kućanstava od 2005. godine, koji će pokazati kako se situacija mijenjala, odnosno kako je gospodarstvo izgledalo u razdoblju prije krize, za vrijeme same krize, te nakon krize (u ovome slučaju, u kontinuiranoj borbi za opstanak). Kriza je na vidjelo iznijela loše odluke koje...
Analiza bruto domaćeg proizvoda po županijama Republike Hrvatske primjenom statističkih metoda
Analiza bruto domaćeg proizvoda po županijama Republike Hrvatske primjenom statističkih metoda
Boris Lukić
Cilj je ovog završnog rada istražiti i objasniti kretanje bruto domaćeg proizvoda po županijama u Hrvatskoj od 2000. do 2012. godine te analizirati koncentraciju bruto domaćeg proizvoda po županijama. Koncentracijski omjeri izračunati su za vremenski period od 2000. do 2012. godine te pokazuju udio BDP-a dviju, četiriju i osam županija u ukupnom BDP-u. Analizom se došlo do zaključka da je više od pola BDP-a cijele Hrvatske koncentrirano na četiri županije. Također, uočilo se...
Analiza isplativosti izgradnje kuće za odmor na području Makarske rivijere
Analiza isplativosti izgradnje kuće za odmor na području Makarske rivijere
Maja Fistanić
Poduzetnica Maja Fistanić želi pokrenuti vlastiti posao stabilnog rasta i dugoročne održivosti. Kuću za odmor nazvala bi «Biokovsko zvonce» po endemskoj biljki koja raste na PP Biokovo. Kuća za odmor bi bila smještena na čestici Kč 1145/2 Makar – Makarska, u podnožju PP Biokovo, na relaciji sela Makar i Puharići, 1,3 km od makarske rive. Sve što je potrebno za izgradnju i uređenje kuće može se nabaviti na domaćem tržištu. Kuće za odmor su jedan od novijih trendova na...
Analiza isplativosti ulaganja u otvaranje vinoteke u Zagrebu
Analiza isplativosti ulaganja u otvaranje vinoteke u Zagrebu
Alen Gionechetti
Cilj ovog završnog rada je analiza i ocjena isplativosti otvaranja vinoteke „The Keep“ u centru grada Zagreba. Tijekom posljednjih godina Zagreb je prepoznat kao cijenjeno mjesto kulture jela i pića te privlači sve više domaćih i stranih gostiju koji očekuju vrhunsku ponudu proizvoda i usluga. Koncept Vinoteke zamišljen je kao centar ponude vinskih proizvoda i usluga visoke kvalitete u samom centru grada. U njoj bi se nudila vrhunska i kvalitetna vina, gastronomske delicije ...
Analiza isplativosti ulaganja u punionicu stlačenog prirodnog plina
Analiza isplativosti ulaganja u punionicu stlačenog prirodnog plina
Janja Miljevac
Cilj ovog istraživanja bio je provesti analizu isplativosti ulaganja u punionicu za stlačeni prirodni plin koji se smatra poveznicom između naftnih derivata i obnovljivih izvora energije zbog dostupnosti izvora i razdoblja uporabe, energetske učinkovitosti, sigurnosti uporabe, ekoloških karakteristika te ekonomske isplativosti. U ovom radu analizirala se isplativost ulaganja u stlačeni prirodni plin za poduzetnike u Hrvatskoj na primjeru analize ulaganja u punionicu za stlačeni...
Analiza karakteristika poslovanja luksuznih hotela na odabranim primjerima
Analiza karakteristika poslovanja luksuznih hotela na odabranim primjerima
Augustin Kaminski
U završnom radu analiziraju se karakteristike poslovanja luksuznih hotela suvremene hotelske industrije, prikazuju se i uspoređuju globalno i nacionalno poznati luksuzni hoteli, a kao polazište uzimaju se njihovi standardi, cijene, kvaliteta, usluge i poslovni procesi. Kompletan rad strukturiran je kako bi se obradili najvažniji segmenti turizma/hotelijerstva kao industrije, kako s profesionalnog tako i s individualnog gledišta korisnika usluge. Temelji poslovanja i osnovni uvjeti...
Analiza konkurentnosti industrije igara na sreću u Republici Hrvatskoj
Analiza konkurentnosti industrije igara na sreću u Republici Hrvatskoj
Damir Sabljak
Industrija igara na sreću specifična je industrija i ekonomska se znanost njome bavila malo, gotovo nimalo. Industrija igara na sreću poprima internacionalni karakter te pitanje konkurentnosti domaće industrije postaje važno. Konkurentna industrija igara na sreću ne samo da odbija stranu konkurenciju i generira velike količine novca koji se može upotrijebiti za razne društvene potrebe, nego ima šansu izaći i na tržišta drugih zemalja te tamo također generirati određenu...
Analiza manifestacije festivala na primjeru slavonskog bećarca
Analiza manifestacije festivala na primjeru slavonskog bećarca
Dorotea Komljenović
Ovaj rad nastao je kao rezultat istraživanja i detaljne analize nematerijalne kulturne baštine i značenja kulturnog turizma u teoriji i praksi. Tema ovog rada odnosi se na povećanje prepoznatljivosti vokalno instrumentalnog napjeva pod nazivom Slavonski bećarac. Naziv Slavonski bećarac karakterističan je napjev iz Sjeveroistočne Hrvatske koji se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne kulturne baštine. U svrhu očuvanja kulturne baštine Slavonije, Baranje i...
Analiza medijskih navika i preferencija nove publike
Analiza medijskih navika i preferencija nove publike
Mia Herljević
Medijska industrija susreće se s ubrzanom promjenom ponašanja medijske publike. Tržište čije preferencije su promjenjive, nameće pružateljima medijskih usluga nužnost usvajanja i primjene inovacija. Nadolazeća generacija svojim karakteristikama i navikama postavlja izazov tradicionalnim medijima u kontekstu prilagodbe sadržaja novoj publici. Dosadašnji razvoj tradicionalnih medija bio je uvjetovan tehnološkim napretkom, ali i društvenim kontekstom koji je oblikovao ...
Analiza menadžerske funkcije planiranja na primjeru obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
Analiza menadžerske funkcije planiranja na primjeru obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
Nikolina Kurtanjek
Današnja poduzeća djeluju u promjenjivoj okolini i susreću se s puno izazova i zbog toga trebaju menadžment za njihovo savladavanje. Znanje nije jedina komponenta potrebna za uspješno poslovanje i vođenje poduzeća. Svaka osoba i menadžer znanje može steći, ali vještine i sposobnosti samo ustrajni. Svaki menadžer želi biti uspješan, no put prema tome je trnovit. Kako bi se zadaci što lakše obavljali, mora postojati tim, a u timu treba biti osiguran protok informacija kako bi...
Analiza mogućnosti izlaska pivovare iz Mostara na hrvatsko tržište
Analiza mogućnosti izlaska pivovare iz Mostara na hrvatsko tržište
Marko Šego
Osnovni cilj ovog rada je ispitati kvalitetu i kvantitetu ponude i potražnje u Republici Hrvatskoj u industriji pive. Zadatak je detektirati potencijal niše te mogućnosti ulaska na hrvatsko tržište. Korištenjem sekundarnih podataka generiranih iz istraživanja djelatnosti od strane nadležnih institucija, steći će se uvid u trenutnu tržišnu situaciju. Za potrebe je rada konzultirana stručna relevantna literatura. Vodeći se pokazateljima profitabilnosti, ekonomičnosti,...
Analiza mogućnosti izrade aplikacije za dijeljenje prijevoza
Analiza mogućnosti izrade aplikacije za dijeljenje prijevoza
Ivan Jurić
U završnom je radu obrađena tema razvoja aplikacije za dijeljenje prijevoza. U velikim gradovima su uočljivi problemi vezani uz promet i gužve na prometnicama, a jedan od mogućih načina rješavanja tih problema je uvođenje dijeljenog prijevoza. Na taj način se postiže smanjenje troškova, prometnih gužvi, emisije štetnih plinova, te veća povezanost između ljudi. Istraživanjem je potvrđena opravdanost uvođenja aplikacije, te je napravljena SWOT analiza aplikacije. Također je...

Pages