Paginacija

"Pitch" kao komunikacijska vještina menadžera
"Pitch" kao komunikacijska vještina menadžera
Antonela Garić
U suvremenom svijetu potreba za diferencijacijom i borba za iskazivanjem u privatnom i poslovnom svijetu postala je jedna od glavnih okupacija menadžera. Trendovi nalažu praćenje novosti, medijskih sadržaja, novih marketinških alata i komunikacijskih vještina. Sukladno tome, u ovom radu pobliže je objašnjena i prikazana metoda pitcha koja je novija i slabo iskorištena u suvremenom poslovnom svijetu. Cilj rada bio je saznati stavove ispitanika o samoj metodi pitcha i svim...
A comparative analysis of the communication of three rock musicians with their fans
A comparative analysis of the communication of three rock musicians with their fans
Petra Baranović
The main aim of this paper is to analyse and compare ways in which rock musicians communicate with their fans, as well as the factors that make their communication successful. The main inspiration for the paper came from the 1999 interview with late David Bowie in which he predicted the impact that the Internet was going to have on the music industry, as well as how it was going to evolve. The comparative analysis was carried out on three rock musicians whose career starts reach into the age...
A comparative analysis of three American talk show hosts and their communication styles
A comparative analysis of three American talk show hosts and their communication styles
Nika Musić
The aim of this final paper is to analyze and compare the ways in which three American talk show hosts communicate with their guests, as well as give a brief overview of the history of the profession itself and some explanation on communicating within that line of work. The author was compelled to write about talk show hosts because of their rising popularity, especially in the early 2000s, as she was growing up. The comparative analysis concerns American talk show hosts Ellen DeGeneres, Dr....
A comparison of the knowledge of English professional terminology in students of different studies
A comparison of the knowledge of English professional terminology in students of different studies
Sara Vručinić
Cilj ovog rada bio je istražiti utjecaj engleskog jezika na hrvatski jezik. Rad je također detaljno istražio opseg znanja studenata engleskog vokabulara i žargona povezanog s odnosima s javnošću i marketingom, s naglaskom na usporedbu znanja između studenata odnosa s javnošću i marketinga i studenata drugih područja studija. Istraživanje se zasnovalo na online anketi, koja je odabrana zbog svoje jednostavnosti i dostupnosti. Provedena su dva dubinska intervjua, jedan s gospođom...
Aktivizam na društvenim medijima na primjeru pokreta Black Lives Matter
Aktivizam na društvenim medijima na primjeru pokreta Black Lives Matter
Arlena Mušija
Utjecaj društvenih medija na komunikaciju u današnjem je dobu sve veći. Razna društvena pitanja potakla su se na društvenim mrežama koje su omogućile korisnicima pravo na mišljenje, odnosno sudjelovanje. Aktivizam na internetu, koji je primarno sredstvo za aktivističke skupine, promatra se kao nenasilna borba za podizanje svijesti o nekom društvenom, socijalnom ili političkom pitanju. S obzirom na to da je važnost interneta sve veća kada je riječ o aktivističkim skupinama te...
Aktivnosti i mjere usmjerene na razvoj enogastronomskog turizma na području Međimurske županije
Aktivnosti i mjere usmjerene na razvoj enogastronomskog turizma na području Međimurske županije
Maria Marčec
Predmet ovog rada predstavljaju aktivnosti i mjere usmjerene na razvoj enogastronomskog turizma na području Međimurske županije. U radu su prikazana osnovna obilježja enogastronomskog turizma uz pregled povijesnog razvoja i resursa na temelju kojih se ovaj oblik turizma razvija. Prikazani su, također, trendovi prisutni na turističkom tržištu hrane i vina, koje destinacije moraju pratiti kako bi se uspješno probile na konkurentno tržište. Kroz rad se daje pregled razvijenih ...
Alternativne metode obračuna amortizacije na primjeru odabranog poduzeća
Alternativne metode obračuna amortizacije na primjeru odabranog poduzeća
Morana Pađan
Pojam amortizacije označava smanjivanje vrijednosti dugotrajne imovine koja nastaje kao posljedica njezinog korištenja u poslovanju tijekom određenoga vremenskog razdoblja. Obračun amortizacije se provodi na dugotrajnoj nematerijalnoj i dugotrajnoj materijalnoj imovini poduzeća. Postoje različite metode obračuna amortizacije, a s obzirom na primjenu određene metode, razlikuju se i godišnji iznosi amortizacije. Cilj završnog rada “Alternativne metode obračuna amortizacije na...
Alternativne metode obračuna zaliha na primjeru trgovačkog poduzeća
Alternativne metode obračuna zaliha na primjeru trgovačkog poduzeća
Matej Predojević
Ovaj rad proučava alternativne metode obračuna zaliha i obračun troškova zaliha za poduzeće M SAN d.d. Zadatak rada je prikazati temeljne značajke alternativnih metoda obračuna zaliha, te provesti i usporedno prikazati financijske učinke različitih metoda obračuna zaliha na primjeru odabranog poduzeća. Teorijski dio rada detaljnije razrađuje pojam zaliha, vrstu, podjelu, svrhu i računovodstveno praćenje zaliha. Drugi dio teorijske razrade opisuje obračun zaliha metodom...
An analysis of media manipulation - effects on public opinion, beliefs and social behaviour
An analysis of media manipulation - effects on public opinion, beliefs and social behaviour
Andrea Filipović
Cilj ovog rada je analizirati medijsku manipulaciju tako da se tema razloži na definiranje javnosti, masovnih medija kao i uloge tih medija u svakodnevnom životu javnosti, definiranje različitih tehnika medijske manipulacije koje je popraćeno i istraživanjem pod nazivom „Vjeruje li hrvatska javnost lokalnim medijima“. Istraživanje je provedeno kako bi se sakupile informacije o tome vjeruje li hrvatska javnost lokalnim medijima, kojim medijima najviše ili najmanje vjeruju, koja je...
Analitički prikaz manifestacije na primjeru odabranog festivala
Analitički prikaz manifestacije na primjeru odabranog festivala
Lara Islamović
U ovom radu analizirana je manifestacija festivala Špancirfesta. Festival Špancirfest jedan je od najznačajnijih turističkih događanja u Hrvatskoj i održava se svake godine u glavnom gradu Varaždinske županije, Varaždinu. Špancirfest nema fiksan datum i u pravilu se odvija krajem kolovoza i traje 9 dana od 1999. godine. Tijekom deset dana trajanja manifestacije, ulice i trgovi grada pretvaraju se u pozornice za brojne performere, izvođače, glazbenike i kreativce. Programski...
Analiza Agrokorova preuzimanja poduzeća Mercator
Analiza Agrokorova preuzimanja poduzeća Mercator
Daniel Ivanović
Spajanja i preuzimanja su najpopularniji oblici korporativnih strategija rasta. U Hrvatskoj se posljednjih godina sve više povećava broj spajanja i preuzimanja. Spajanja i preuzimanja postaju sve češći trend strateškog povezivanja iz razloga što pridonose razvoju i rastu poduzeća. Glavni razlozi ovakvog načina udruživanja su brže i lakše postizanje strateških ciljeva, tj. povećanje aktivnosti na domaćim i stranim tržištima, zatim postizanje veće konkurentnosti na tržištu,...
Analiza agregatne potražnje i raspoloživog dohotka u RH
Analiza agregatne potražnje i raspoloživog dohotka u RH
Ante Baica
U radu se obrađuje tema agregatne potražnje i njezine elastičnosti, kao i njezinog utjecaja na recesiju, krizu koja je utjecala na cijeli svijet, pa tako i na Hrvatsku. Naglasak je stavljen na raspoloživi dohodak kućanstava od 2005. godine, koji će pokazati kako se situacija mijenjala, odnosno kako je gospodarstvo izgledalo u razdoblju prije krize, za vrijeme same krize, te nakon krize (u ovome slučaju, u kontinuiranoj borbi za opstanak). Kriza je na vidjelo iznijela loše odluke koje...

Paginacija