Pages

Analiza eksterne komunikacije Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske u prvom kvartalu 2019. godine
Analiza eksterne komunikacije Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske u prvom kvartalu 2019. godine
Lucija Čutura
Ovaj rad prikazuje stanje zdravlja u Republici Hrvatskoj te ustrojstvo i način rada Ministarstva zdravstva RH s fokusom na eksternu komunikaciju prema ciljanoj javnosti. Rad polazi od pretpostavki da Ministarstvo zdravstva ne koristi dostupne mogućnosti digitalnih medija niti održava kontinuiranu, učestalu i obostranu komunikaciju. Digitalni mediji svakodnevno nude nove mogućnosti odabira kanala komunikacije i mogućnosti integracije tradicionalnih i digitalnih medija. Putem analiza...
Analiza emocionalnih iskustava na primjeru vjerskog i mračnog turizma
Analiza emocionalnih iskustava na primjeru vjerskog i mračnog turizma
Bernard Klarić
Turizam se često povezuje sa pojmovima emocija i motivacije. Brojni autori godinama su proučavali razne vrste motivacije prisutne kod korisnika turističkih putovanja i usluga te su na taj način povezali pojmove motivacije s turizmom. Emocije donekle imaju utjecaj na samu motivaciju pa se na taj način pojmovi emocija i motivacije povezuju. Poveznica između emocija i turizma ima puno. Svrha i glavni cilj ovoga rada je istražiti kakva je točno uloga motivacije i emocija u turizmu na...
Analiza financijske stabilnosti izabranih poduzeća na temelju zbirnih pokazatelja
Analiza financijske stabilnosti izabranih poduzeća na temelju zbirnih pokazatelja
Matea Rukavina
Mnogo je modela i izvještaja koji ukazuju na različite podatke o poslovanju nekog poduzeća. Ipak, niti jedan od njih nije dovoljan sam po sebi kako bi se stvorila potpuna slika o poslovanju. Naime, ne postoji jedinstveni model koji samostalno govori o apsolutnoj financijskoj stabilnosti poduzeća. Postoji mnogo čimbenika koji direktno ili indirektno utječu na financijsku stabilnost. Iako financijski pokazatelji poput: pokazatelja likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, ekonomičnosti,...
Analiza financijske stabilnosti najvećih poljoprivrednih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Analiza financijske stabilnosti najvećih poljoprivrednih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Filip Kordić
Analiza financijske stabilnosti obuhvaća istraživanje i obradu podataka i informacija financijskim izvještajima te ocjenu financijskog položaja promatranih poljoprivrednih poduzeća. Relevantna financijska izvješća u ovom radu jesu: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku i bilješke uz financijska izvješća. Temeljem podataka iz financijskih izvještaja računaju se financijski pokazatelji koji služe za dobivanje jasnije slike o financijske stabilnosti...
Analiza financijske strukture poduzeća iz djelatnosti trgovine
Analiza financijske strukture poduzeća iz djelatnosti trgovine
Agata Filipović
Predmet je istraživanja u ovom radu analiza strukture i optimizacija kapitala, odnosno uspješnosti upravljanja financijskom strukturom na primjeru poduzeća Auto Hrvatska. Istraživanjem su utvrđeni teorijski okviri financijske strukture i strukture imovine poduzeća, temeljnih financijskih pokazatelja i vremenske vrijednosti novca analiziranog poduzeća. Prikazani su financijski pokazatelji analiziranog poduzeća, kako poduzeće upravlja financijskom strukturom te, na temelju rezultata...
Analiza financijskih izvještaja Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.
Analiza financijskih izvještaja Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.
Šime Turina
Osnovni cilj ovog rada je bio ispitati postavljene zakonske okvire i regulative te usporediti izvještaje odabranog društva sa zadanim postulatima. Zadatak je analizirati financijske izvještaje na primjeru odabranog osiguravajućeg društva pomoću horizontalne i vertikalne analize bilance i računa dobiti i gubitka. Osiguravajuća društva ne mogu se smatrati samo tvrtkama koje pružaju osiguranje za svoje klijente nego i kao značajne ulagače koji kao rezultat njihove djelatnosti...
Analiza financijskih izvještaja i pokazatelja poslovanja na primjeru nautičkog servisa Dubrovnik
Analiza financijskih izvještaja i pokazatelja poslovanja na primjeru nautičkog servisa Dubrovnik
Antonio Bačić
Tema rada je analiziranje financijskih izvještaja i pokazatelja poslovanja na primjeru Nautičkog servisa Dubrovnik. Važnost nautike za Hrvatsku ogleda se u iznimno prirodnom potencijalu što joj osigurava visoko mjesto na turističkom tržištu, ali i pruža priliku za razvoj poslovnih poduzeća kao što je poduzeće Nautički servis Dubrovnik. Hrvatska ima idealne uvjete za razvoj nautike u svim aspektima, a ponajviše turizma, te je upravo to rezultiralo njezinom dobrom pozicijom među...
Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Euro Tours d.o.o.
Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Euro Tours d.o.o.
Fabian Babić
Turističke agencije jedan su od glavnih aktera u razvoju turističke djelatnosti kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj, zemlji koja ima uvjerljivo najveći udio turizma u BDP-u u Europi. Prve preteče turističkih agencija pojavljuju se u 17. stoljeću, dok je najveći iskorak u razvoju turističkih agencija napravio Thomas Cook u 19. stoljeću kada je osnovao prvu putničku agenciju na svijetu. Od početka, pa tako i danas, turističke se agencije susreću s brojnim izazovima. Sve posluju na...
Analiza franšiznog poslovanja u Republici Hrvatskoj
Analiza franšiznog poslovanja u Republici Hrvatskoj
Melisa Salihi
Franšizu susrećemo svakog dana, ona se nalazi u raznim vrstama i granama poslovanja. U svijetu je vrlo cijenjena kao pouzdani poslovni model za brzi rast i napredovanje. U stranim zemljama, a posebice u Americi, franšiza je veoma popularna i spada među zastupljenije oblike poslovanja. U svijetu, s obzirom na popularnost brendova, modernizaciju i ubrzanu tehnologiju, franšiza kao poslovni ima veliku ulogu u širenju poslovanja te je svojim načinom rada zaslužna za uspjeh svjetski...
Analiza funkcija menadžmenta na primjeru košarkaškog kluba Cedevita
Analiza funkcija menadžmenta na primjeru košarkaškog kluba Cedevita
Emil Milobara
Posljednjih nekoliko godina menadžment postaje sve zahtjevniji, trendovi se sve brže mijenjaju, a s time i tržište postaje dinamičnije. Uloga menadžmenta u poduzećima nije jednostavna, odnosno postoje načini i prilagodbe koji se svakodnevno uče kako bi se poduzeća jednostavnije prilagodila vanjskim i globalnim uvjetima, dok menadžeri snose veliku odgovornost. Poduzeće mora biti iskreno sa samim sobom i prepoznati situaciju u kojoj se nalazi kako bi bilo spremno za daljnje...
Analiza funkcije nabave u poduzeću Kraš d.d.
Analiza funkcije nabave u poduzeću Kraš d.d.
Andrea Stojić
Rad se bavi analizom funkcije nabave na primjeru poduzeća Kraš d.d. U teorijskom dijelu definiran je pojam menadžment, ukratko su opisane osnovne menadžerske funkcije te su izložene osnovne poslovne funkcije. Poslovna funkcija nabave može se definirati i kao postupak pribavljanja dobara i usluga koja su poduzeću potrebna da bi ispunio svoje poslovne ciljeve. Učinkovita strategija nabave može uštedjeti novčane resurse poduzeća pregovarajući o povoljnim uvjetima i cijenama s...
Analiza gastronomske ponude odabranih ugostiteljskih objekata na Šibensko-kninskom području
Analiza gastronomske ponude odabranih ugostiteljskih objekata na Šibensko-kninskom području
Iva Blagus Mrdeža
Niska razina izvanpansionske potrošnje u Hrvatskoj upućuje na potrebu promjene tradicionalno nemaštovite turističke ponude. Kulinarski identitet, kao dio duhovne baštine, osmišljenim uključivanjem u turističku ponudu može pridonijeti boljem ugledu odredišta, a time i konkurentnosti turizma. Da bi se to postiglo, potrebno je podići svijest lokalnoga stanovništva o izvornim vrijednostima i prednostima, ali i osigurati podršku odgovornih državnih institucija. Broj potrošača...

Pages