Paginacija

Analiza komunikacije političke stranke Živi zid na društvenoj mreži Facebook
Analiza komunikacije političke stranke Živi zid na društvenoj mreži Facebook
Tea Gudelj
Tema ovog diplomskog stručnog rada je analiza sadržaja Facebook stranice Živog zida, kao i analiza sadržaja Facebook stranica političkih stranki HDZ-a i SDP-a kao dviju vodećih političkih stranki u Republici Hrvatskoj. Problem koji se želi riješiti je nedovoljna istraženost argumentacije u komunikaciji na društvenoj mreži Facebook odabrane stranke. Nastavno na problem, istraživanje se temelji na kvalitativnoj analizi sadržaja Facebook stranice Živog zida, HDZ-a i SDP-a. Na...
Analiza komunikacijskih i koordinacijskih aktivnosti Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice u funkciji brendiranja Republike Hrvatske
Analiza komunikacijskih i koordinacijskih aktivnosti Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice u funkciji brendiranja Republike Hrvatske
Ana-Marija Tot
Turizam kao gospodarska aktivnost, najviše pridonosi rastu BDP-a u Republici Hrvatskoj (od 14,2 % do 16,3 %) (Ivandić i Šutalo, 2018). Zbog toga je bitno ulagati u promociju hrvatskog turizma kako bi ostali konkurentni na globalnom tržištu, ali i prepoznatljivi kao turistička destinacija. Hrvatska turistička zajednica zadužena je za provođenje promocijskih aktivnosti prilikom kojih se koriste brojni promocijski alati kako bi poboljšali imidž i poziciju Hrvatske na svjetskom...
Analiza komunikacijskih vještina menadžera događanja na temelju odabranih primjera
Analiza komunikacijskih vještina menadžera događanja na temelju odabranih primjera
Pia Antonia Malek
Svrha ovog istraživačkog rada bila je prikupiti informacije u području komunikacijskih vještina menadžera događanja. S obzirom na važnost komunikacije u svakom poslovanju, tako i u menadžmentu događanja, cilj je bio potvrditi činjenice koje ukazuju da dobre komunikacijske vještine dovode do poslovnog uspjeha i osobnog zadovoljstva. Metodologija ovog završnog rada temeljila se na dubinskim intervjuima na temelju tri primjera koji su bile osobe koje se isključivo bave...
Analiza komunikacijskih značajki interne aktivnosti "Atlantic Body and Mind"
Analiza komunikacijskih značajki interne aktivnosti "Atlantic Body and Mind"
Petra Borić
Interna komunikacija je interdisciplinarno polje odnosa s javnošću koje omogućava izgradnju dvosmjernih odnosa s internom javnošću poduzeća, odnosno s njegovim zaposlenicima u svrhu poboljšanja svoga poslovanja. Cilj ovog istraživanja bio je napraviti analizu interne akcije „Atlantic Body and Mind“ Atlantic Group d.d. Za istraživanje je odabrana metoda studije slučaja te su se analizirale komunikacijske značajke interne akcije. U prvom djelu su objašnjeni teorijski pojmovi...
Analiza komunikacijskog uspjeha manifestacije Adventa u Zagrebu
Analiza komunikacijskog uspjeha manifestacije Adventa u Zagrebu
Carla Papa
Advent u Zagrebu je posljednjih nekoliko godina jedno od značajnijih događanja u Hrvatskoj, ali i u Europi i svijetu. Svojom ponudom i sadržajem ostvario je značajan uspjeh i osvojio nagradu za najbolji europski advent za 2016., 2017. i 2018. godinu. Kako bi se utvrdila pozadina uspjeha događanja, analizirana je marketinška strategija i komunikacija usmjerena prema javnosti. Prilikom najave i oglašavanja događanja korišteni su razni online i offline alati kako bi se uspješno...
Analiza kongresne ponude Dubrovnika na primjeru grupacije luksuznih hotela
Analiza kongresne ponude Dubrovnika na primjeru grupacije luksuznih hotela
Bernardo Oršulić
Kongresni turizam je danas najjači i najbrže rastući segment turizma u svijetu. Godišnje se ostvaruju prihodi mjereni u milijardama dolara. Vođeni svjetskim trendovima, u Hrvatskoj se ponuda nastoji prilagoditi potražnji za tom vrstom turizma. U vodećim hrvatskim institucijama zaduženima za turizam prepoznata je ta potreba, pa je u skladu s tim 2016. godine pri Institutu za turizam razvijen „Nacionalni program: Akcijski plan razvoja kongresne ponude do 2020. godine”. U njemu su...
Analiza konkurentnosti industrije igara na sreću u Republici Hrvatskoj
Analiza konkurentnosti industrije igara na sreću u Republici Hrvatskoj
Damir Sabljak
Industrija igara na sreću specifična je industrija i ekonomska se znanost njome bavila malo, gotovo nimalo. Industrija igara na sreću poprima internacionalni karakter te pitanje konkurentnosti domaće industrije postaje važno. Konkurentna industrija igara na sreću ne samo da odbija stranu konkurenciju i generira velike količine novca koji se može upotrijebiti za razne društvene potrebe, nego ima šansu izaći i na tržišta drugih zemalja te tamo također generirati određenu...
Analiza konkurentnosti industrije proizvođača alata za proizvodnju staklene ambalaže u Europi
Analiza konkurentnosti industrije proizvođača alata za proizvodnju staklene ambalaže u Europi
Dino Ranogajec
Glavna djelatnost analizirane industrije je izrada oblikovnih alata za proizvodnju svih vrsta staklene ambalaže za prehrambenu, kemijsku i farmaceutsku industriju, te najveći dio za industriju pića. Vrlo je specifična te se upravo zbog toga ekonomska znanost njome nije bavila. Tržište industrije u Europi najveće je na svijetu, a ono postaje sve razvijenije ulaskom proizvođača iz Azije. Radi toga potrebno je kreirati strategiju konkurentnosti europske industrije proizvođača alata...
Analiza konkurentnosti odabranog poduzeća u mesnoj industriji
Analiza konkurentnosti odabranog poduzeća u mesnoj industriji
Rudolf Cvanciger
Osnovni cilj ovog rada je ispitati kvalitetu i kvantitetu ponude i potražnje u Republici Hrvatskoj u mesnoj industriji. Zadatak je detektirati potencijal niše te konkurentnost u okvirima zagrebačkog tržišta. Korištenjem sekundarnih podataka generiranih iz istraživanja djelatnosti od strane nadležnih institucija, steći će se uvid u trenutnu tržišnu situaciju. Za potrebe je rada konzultirana stručna relevantna literatura. To se prije svega odnosi na stručne članke o...
Analiza konkurentnosti poduzeća s diverzificiranom djelatnosti
Analiza konkurentnosti poduzeća s diverzificiranom djelatnosti
Dino Šabić
Kroz ovaj rad obrađena je tema „Analiza konkurentnosti poduzeća s diverzificiranom djelatnosti“. Konkurentnost poduzeća je u današnje vrijeme ključan faktor za uspješno poslovanje, a cilj svih organizacija je ostvariti konkurentsku prednost. U ovom radu, teoretski je obrađen pojam konkurentnosti te konkurentskih prioriteta tj. cijene, kvalitete, fleksibilnosti, vremena i usluga. Također, predstavljeno je bosanskohercegovačko poduzeće koje djeluje na lokalnom nivou i bavi se...

Paginacija