specijalistički diplomski stručni
"Pitch" kao komunikacijska vještina menadžera

Antonela Garić (2018)
Veleučilište VERN