Pages

Analitički prikaz manifestacije na primjeru odabranog festivala
Analitički prikaz manifestacije na primjeru odabranog festivala
Lara Islamović
U ovom radu analizirana je manifestacija festivala Špancirfesta. Festival Špancirfest jedan je od najznačajnijih turističkih događanja u Hrvatskoj i održava se svake godine u glavnom gradu Varaždinske županije, Varaždinu. Špancirfest nema fiksan datum i u pravilu se odvija krajem kolovoza i traje 9 dana od 1999. godine. Tijekom deset dana trajanja manifestacije, ulice i trgovi grada pretvaraju se u pozornice za brojne performere, izvođače, glazbenike i kreativce. Programski...
Analiza Agrokorova preuzimanja poduzeća Mercator
Analiza Agrokorova preuzimanja poduzeća Mercator
Daniel Ivanović
Spajanja i preuzimanja su najpopularniji oblici korporativnih strategija rasta. U Hrvatskoj se posljednjih godina sve više povećava broj spajanja i preuzimanja. Spajanja i preuzimanja postaju sve češći trend strateškog povezivanja iz razloga što pridonose razvoju i rastu poduzeća. Glavni razlozi ovakvog načina udruživanja su brže i lakše postizanje strateških ciljeva, tj. povećanje aktivnosti na domaćim i stranim tržištima, zatim postizanje veće konkurentnosti na tržištu,...
Analiza WebRTC tehnologije i mogućnosti izrade komunikacijske audiovideo platforme
Analiza WebRTC tehnologije i mogućnosti izrade komunikacijske audiovideo platforme
Ivan Perašin
Završni rad naziva „Analiza WebRTC tehnologije i mogućnosti izrade audio-video komunikacijske platforme“ približava temu komunikacije u stvarnom vremenu i način rada WebRTC tehnologije te ispituje razinu zrelosti tehnologije analizom mogućnosti izrade jednostavne audiovideo komunikacijske platforme. Teorijski dio rada obuhvaća svojstva i karakteristike WebRTC tehnologije te detaljan opis procedura esencijalnih za njen rad, dok praktični dio sadržava sve korake i dijelove koda...
Analiza agregatne potražnje i raspoloživog dohotka u RH
Analiza agregatne potražnje i raspoloživog dohotka u RH
Ante Baica
U radu se obrađuje tema agregatne potražnje i njezine elastičnosti, kao i njezinog utjecaja na recesiju, krizu koja je utjecala na cijeli svijet, pa tako i na Hrvatsku. Naglasak je stavljen na raspoloživi dohodak kućanstava od 2005. godine, koji će pokazati kako se situacija mijenjala, odnosno kako je gospodarstvo izgledalo u razdoblju prije krize, za vrijeme same krize, te nakon krize (u ovome slučaju, u kontinuiranoj borbi za opstanak). Kriza je na vidjelo iznijela loše odluke koje...
Analiza aktivnih i pasivnih kamatnih stopa banaka u Hrvatskoj
Analiza aktivnih i pasivnih kamatnih stopa banaka u Hrvatskoj
Ivan Dražetić
Osnovni cilj ovog rada je ispitati i analizirati kretanja aktivnih i pasivnih kamatnih stopa u Hrvatskoj. Zadatak je detektirati i obraditi odrednice i pokazatelje vezane uz praćenje kamatnih stopa. Korištenjem sekundarnih podataka generiranih iz dosadašnjih istraživanja tema od strane drugih autora te nadležnih institucija, steći će se uvid u trenutnu situaciju, kao i u prijašnja kretanja i trendove. Za potrebe rada korištena je stručna relevantna literatura. U ovom radu prikazani...
Analiza aktivnosti i likvidnosti Zagrebačke burze od 2005. do 2018. godine
Analiza aktivnosti i likvidnosti Zagrebačke burze od 2005. do 2018. godine
Pavo Vuković
Svrha ovoga rada bila je ustanoviti aktivnost trgovine dionicama na Zagrebačkoj burzi te razinu likvidnosti na hrvatskom tržištu dionica kroz promatrano razdoblje od 2005. do 2018. godine. Kroz teorijski dio navedeni su i pojašnjeni osnovni pojmovi vezani za financijska tržišta, točnije za tržište kapitala na kojem značajan utjecaj ima monetarna politika. Budući da je u radu naglasak stavljen na Zagrebačku burzu, osim nje, pojašnjene su i definirane općenito burze, način na...
Analiza aktivnosti odnosa s javnošću odabranih istarskih hotela
Analiza aktivnosti odnosa s javnošću odabranih istarskih hotela
Katerina Vitasović
Za potrebe ovog rada provedeno je istraživanje pomoću kojega se analiziraju odnosi s javnošću u odabranim hotelima na području Istre koji prema kategorizaciji imaju 4 ili 5 zvjezdica, a po veličini i broju soba spadaju u male hotele. Prikazane definicije odnosa s javnošću, turizma i hotelijerstva povezuju se s rezultatima istraživanja nakon čega se definiraju zaključci i preporuke. Rad u konačnici prikazuje prakse u komunikaciji i radu poznatih i uspješnih malih hotela na...
Analiza alata odnosa s javnošću i njihova uloga u unapređenju poslovanja turističkih agencija
Analiza alata odnosa s javnošću i njihova uloga u unapređenju poslovanja turističkih agencija
Lea Matulec
Cilj istraživanja u ovome radu bio je izvršiti proces provedbe alata odnosa s javnošću u poslovanju turističkih agencija i ispitati kako se primjenom istih može unaprijediti poslovanje turističkih agencija. Svrha rada jest ukazati na nužnost primjene alata odnosa s javnošću u poslovanju turističkih agencija jer oni mogu ojačavati promotivnu strategiju agencija i omogućiti im unapređenje poslovanja. Turističke agencije danas primjenjuju razne alate odnosa s javnošću, kao...
Analiza automobilske industrije u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj
Analiza automobilske industrije u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj
Luka Perčić
Tema ovoga rada vezana je uz automobilsku industriju u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj. Upravo je autoindustrija jedna od najvećih industrija u svijetu. Analizom pokazatelja automobilske industrije, a korištene su ''istraživanje za stolom'', analiza pet Porterovih sila i SWOT analiza, zaključuje se da se 2020. u odnosu na 2019. godinu smanjila globalna proizvodnja svih vrsta vozila, kao i na razini Europske unije, dok raste participacija BDP-a autoindustrije u Europskoj uniji....
Analiza bruto domaćeg proizvoda po županijama Republike Hrvatske primjenom statističkih metoda
Analiza bruto domaćeg proizvoda po županijama Republike Hrvatske primjenom statističkih metoda
Boris Lukić
Cilj je ovog završnog rada istražiti i objasniti kretanje bruto domaćeg proizvoda po županijama u Hrvatskoj od 2000. do 2012. godine te analizirati koncentraciju bruto domaćeg proizvoda po županijama. Koncentracijski omjeri izračunati su za vremenski period od 2000. do 2012. godine te pokazuju udio BDP-a dviju, četiriju i osam županija u ukupnom BDP-u. Analizom se došlo do zaključka da je više od pola BDP-a cijele Hrvatske koncentrirano na četiri županije. Također, uočilo se...
Analiza cijene i vrijednosti dionice sa Zagrebačke burze na primjeru dioničkog društva iz prakse
Analiza cijene i vrijednosti dionice sa Zagrebačke burze na primjeru dioničkog društva iz prakse
Josip Ružić
U trgovanju dionicama svi investitori žele ostvariti maksimalnu dobit. Dobit se ostvaruje porastom cijene dionice i isplatom dividende. Pretpostavka ostvarivanja dobiti je analiza cijene i vrijednosti dionice, poslovanja tvrtke i financijskog tržišta. U ovom specijalističkom diplomskom stručnom radu analizira se dionica i prikazuju alati koji se mogu koristiti u lakšem odabiru dionice u koju treba ulagati kako bi se smanjio rizik investiranja. Analizira se jedna od većih...
Analiza daljinskog očitavanja potrošnje energenata
Analiza daljinskog očitavanja potrošnje energenata
Ivan Martinec
U završnom radu su opisani sustavi daljinskog očitavanja potrošnje energenata. Tehnologija daljinskog očitavanja brojila električne energije, vode i/ili plina omogućuje automatizirano praćenje potrošnje navedenih energenata, prikupljanje podataka o njihovoj potrošnji te slanje tih podataka u centralu za analizu i naplatu potrošnje energije. Uvođenjem takvog sustava omogućeno je stvaranje točne i ažurne baze podataka o potrošnji, jednostavnija i brža obrada tih podataka te...

Pages