specijalistički diplomski stručni
Menadžment KHL "Medveščak" u funciji sportskog turizma grada Zagreba

Mario Čuvalo (2018)
Veleučilište VERN