Pages

Vrijednosna orijentacija izvještavanja o Zagreb Prideu u odabranim dnevnim novinama
Vrijednosna orijentacija izvještavanja o Zagreb Prideu u odabranim dnevnim novinama
Ira Borojević
U radu je analizirano medijsko praćenje Zagreb Pridea na uzorku odabranih tekstova Jutarnjeg i Večernjeg lista u razdoblju od 2002. do 2018. godine. Pojašnjava se temeljna teorija vezana za LGBTIQ+ zajednicu i povijest njezinog aktivizma, kao i pravni aspekti zaštite spolno i rodno varijantnih osoba u Hrvatskoj. Kvantitativnom analizom sadržaja analizirana su ukupno 62 članka, a primarni je cilj bio odrediti vrijednosnu orijentaciju teksta, odnosno prikazuje li se Zagreb Pride na...
Vrste i učestalost etičkih prijepora u suvremenom novinarstvu
Vrste i učestalost etičkih prijepora u suvremenom novinarstvu
Dajana Šipić
Velika količina etičkih prijepora i etički nekorektnog ponašanja posljedica su ubrzanog razvoja medija. Zbog toga razloga danas se mediji suočavaju s problemom sve slabijeg utjecaja na javnost. Ne postoji djelatnost koja ne zahtijeva društvenu odgovornost, ali za novinarsku profesiju ona ima posebnu težinu. Novinar je odgovoran za informacije koje iznosi u javnost, stoga je potrebno istaknuti koliko je važno poštivanje etičkih načela u medijima kako bi se sačuvalo povjerenje...
Vrste, karakteristike i doseg medijskog tržišta u Hrvatskoj
Vrste, karakteristike i doseg medijskog tržišta u Hrvatskoj
Zvonimir Pavković
Mediji su danas institucije koje su prisutne u svakodnevnim životima građana. Za cilj imaju informiranje javnosti te samim tim utječu na to što će javnost znati, a potreba za informacijama je sve izraženija u svim društvima. Usprkos zakonima i proizvodima koje mediji proizvode kao što su edukacija i etičko ponašanje, mediji ih i dalje ne poštuju. Podaci o medijima su i dalje nesistematizirani i nedostupni javnosti. Cilj rada bio je istražiti medijsko tržište u Hrvatskoj te...
Vršnjačko nasilje na društvenim mrežama među adolescentima
Vršnjačko nasilje na društvenim mrežama među adolescentima
Franka Palatinuš
Završni rad se bavi vršnjačkim elektroničkim nasiljem adolescenata. Vršnjačko elektroničko nasilje karakteristično je za adolescente, a spomenuto svoj temelj ima u sve većoj rasprostranjenosti društvenih mreža i platformi za komunikaciju. S obzirom na to da je tek posljednjih godina podignuta svijest o ovoj negativnoj društvenoj pojavi te su provedena značajnija istraživanja, u radu se navode sva obilježja vršnjačkog nasilja, elektroničkog nasilja, ali i vrste i...
Zadovoljstvo gostiju na primjeru Art Hotel Like
Zadovoljstvo gostiju na primjeru Art Hotel Like
Nina Fresl
Tema ovoga rada jest ocjena zadovoljstva gostiju uslugom u Art Hotelu LIKE dobivena na temelju analize podataka prikupljenih pomoću anketnog upitnika. Rad prikazuje pregled pojmova vezanih uz hotelijerstvo, kao i prikaz samog hotela, te kako upravljati zadovoljstvom gostiju i kvalitetom usluge. Zadovoljstvo gostiju najvažniji je čimbenik u uspješnom poslovanju hotela, a za ostvarenje potpunog zadovoljstva gostiju potrebno je uspostaviti sustav kvalitete. Nadalje, u radu je prikazana...
Zadovoljstvo informiranošću i suočavanje s akademskim stresom studenata državnih i privatnih fakulteta
Zadovoljstvo informiranošću i suočavanje s akademskim stresom studenata državnih i privatnih fakulteta
Lorena Šurina
Studiranje je izazovno razdoblje života svakog studenta. Osim brojnih mogućnosti, akademski svijet sa sobom donosi i stres s kojim se studenti moraju suočavati. Nedovoljna informiranost studenata jedan je od izvora akademskog stresa, stoga je problem ovoga rada nedovoljno poznavanje potencijalnih slabosti državnih i privatnih visokoobrazovnih institucija u Republici Hrvatskoj, koje proizlaze iz neinformiranosti studenata o različitim aspektima studiranja. Autoricu je zaintrigiralo...
Zadovoljstvo internom komunikacijom zaposlenika odabrane organizacije
Zadovoljstvo internom komunikacijom zaposlenika odabrane organizacije
Petra Premerl
Interna komunikacija ima veliku ulogu u izgradnji efikasnih timova i ostvarivanju ciljeva organizacije. Efikasnost timova proizlazi iz razine zadovoljstva zaposlenika koja također ovisi o primjeni interne komunikacije. Komunikacija se u organizaciji odvija svakodnevno i na svim razinama, a uspješne je organizacije smatraju ključnom u postizanju konkurentske prednosti. Iz tog razloga otvorenom komunikacijom u svim smjerovima stvaraju okruženja koja doprinose pozitivnim osjećajima...
Zadovoljstvo internom komunikacijom zaposlenika usluge kupcima i maloprodaja u poduzeću INA d.d.
Zadovoljstvo internom komunikacijom zaposlenika usluge kupcima i maloprodaja u poduzeću INA d.d.
Bela Maria Bubalo
Ozračje pozitivne interne komunikacije u organizaciji povezano je sa zadovoljstvom i motivacijom zaposlenika, odnosno njihovim doprinosom rezultatima organizacije u kojoj rade. Kvalitetna komunikacija potiče veću stopu uključenosti zaposlenika i pruža im veći osjećaj obveze prema poslu koji rade. Angažirani zaposlenici poduzimaju pozitivne akcije kako bi unaprijedili učinak, reputaciju i interese svoje organizacije. Stoga je predmet rada bio analiza zadovoljstva internom...
Zadovoljstvo posjetitelja ugostiteljskom ponudom zračne luke Dubrovnik
Zadovoljstvo posjetitelja ugostiteljskom ponudom zračne luke Dubrovnik
Dario Marlais
Zadovoljstvo gosta predstavlja skup subjektivnih mišljenja i stavova o proizvodima i uslugama. Razina zadovoljstva, odnosno nezadovoljstva, ovisit će o tome je li usluga ili proizvoda, nakon konzumacije, ispunila očekivanja gosta. Stupanj zadovoljstva nužno je mjeriti kako bi se moglo utjecati na razvijanje kvalitete te time uspješnije konkurirati na tržištu. U radu se nastoji definirati glavne kategorije pri određivanju i mjerenju stupnja zadovoljstva gostiju te isto primijeniti na...
Zadovoljstvo poslom i motivacija zaposlenika odabrane tvrtke
Zadovoljstvo poslom i motivacija zaposlenika odabrane tvrtke
Ivan Pezer
U radu je postavljena teoretska osnova vezana za sam menadžment ljudskih potencijala, motivaciju, radne teorije i upravljanje motivacijom, te je na praktičnom primjeru poduzeća Brodometalurgija d.o.o. odrađeno istraživanje motivacije i zadovoljstva zaposlenika. Teorijskom osnovom prikazana je važnost motivacije i načini upravljanja istom te je na teoretsku osnovu dodano istraživanje kojim se utvrđuje motiviranost i zadovoljstvo zaposlenika u zadanom poduzeću. Kako je...
Zadovoljstvo poslom i socio-ekonomska obilježja zaposlenika
Zadovoljstvo poslom i socio-ekonomska obilježja zaposlenika
Anica Dilber
Zadovoljni zaposlenici pokazuju višu razinu radne učinkovitosti što se kroz razne faktore pozitivno odražava na cjelokupno organizacijsko funkcioniranje. Poželjno je da cjelokupni organizacijski sustav bude oblikovan tako da ima pozitivan efekt na svakog zaposlenika te doprinosi stvaranju ugodne organizacijske klime. Svrha ovog rada je istražiti na koji način su povezane neke od socioekonomskih karakteristika zaposlenika s njihovim zadovoljstvom poslom koji obavljaju. Istraživanje...
Zadovoljstvo radom i radna motivacija zaposlenika trgovačkog lanca dm-drogerie markt u Splitu
Zadovoljstvo radom i radna motivacija zaposlenika trgovačkog lanca dm-drogerie markt u Splitu
Chiara Erceg
U današnje vrijeme globalnog tržišta i sve jače konkurencije tvrtke su počele sve više percipirati važnost motiviranosti svojih djelatnika i njihova zadovoljstva, uočivši prednosti i pozitivan utjecaj tih faktora na poslovanje. Radna motivacija i zadovoljstvo zaposlenika međusobno su povezani, a više je čimbenika koji utječu na ukupno zadovoljstvo zaposlenika u nekoj organizaciji i važno je o njima voditi brigu. U ovom je radu analizirana motiviranost i zadovoljstvo...

Pages