Pages

Vrste i učestalost etičkih prijepora u suvremenom novinarstvu
Vrste i učestalost etičkih prijepora u suvremenom novinarstvu
Dajana Šipić
Velika količina etičkih prijepora i etički nekorektnog ponašanja posljedica su ubrzanog razvoja medija. Zbog toga razloga danas se mediji suočavaju s problemom sve slabijeg utjecaja na javnost. Ne postoji djelatnost koja ne zahtijeva društvenu odgovornost, ali za novinarsku profesiju ona ima posebnu težinu. Novinar je odgovoran za informacije koje iznosi u javnost, stoga je potrebno istaknuti koliko je važno poštivanje etičkih načela u medijima kako bi se sačuvalo povjerenje...
Vrste, karakteristike i doseg medijskog tržišta u Hrvatskoj
Vrste, karakteristike i doseg medijskog tržišta u Hrvatskoj
Zvonimir Pavković
Mediji su danas institucije koje su prisutne u svakodnevnim životima građana. Za cilj imaju informiranje javnosti te samim tim utječu na to što će javnost znati, a potreba za informacijama je sve izraženija u svim društvima. Usprkos zakonima i proizvodima koje mediji proizvode kao što su edukacija i etičko ponašanje, mediji ih i dalje ne poštuju. Podaci o medijima su i dalje nesistematizirani i nedostupni javnosti. Cilj rada bio je istražiti medijsko tržište u Hrvatskoj te...
Zadovoljstvo gostiju na primjeru Art Hotel Like
Zadovoljstvo gostiju na primjeru Art Hotel Like
Nina Fresl
Tema ovoga rada jest ocjena zadovoljstva gostiju uslugom u Art Hotelu LIKE dobivena na temelju analize podataka prikupljenih pomoću anketnog upitnika. Rad prikazuje pregled pojmova vezanih uz hotelijerstvo, kao i prikaz samog hotela, te kako upravljati zadovoljstvom gostiju i kvalitetom usluge. Zadovoljstvo gostiju najvažniji je čimbenik u uspješnom poslovanju hotela, a za ostvarenje potpunog zadovoljstva gostiju potrebno je uspostaviti sustav kvalitete. Nadalje, u radu je prikazana...
Zadovoljstvo internom komunikacijom zaposlenika odabrane organizacije
Zadovoljstvo internom komunikacijom zaposlenika odabrane organizacije
Petra Premerl
Interna komunikacija ima veliku ulogu u izgradnji efikasnih timova i ostvarivanju ciljeva organizacije. Efikasnost timova proizlazi iz razine zadovoljstva zaposlenika koja također ovisi o primjeni interne komunikacije. Komunikacija se u organizaciji odvija svakodnevno i na svim razinama, a uspješne je organizacije smatraju ključnom u postizanju konkurentske prednosti. Iz tog razloga otvorenom komunikacijom u svim smjerovima stvaraju okruženja koja doprinose pozitivnim osjećajima...
Zadovoljstvo posjetitelja ugostiteljskom ponudom zračne luke Dubrovnik
Zadovoljstvo posjetitelja ugostiteljskom ponudom zračne luke Dubrovnik
Dario Marlais
Zadovoljstvo gosta predstavlja skup subjektivnih mišljenja i stavova o proizvodima i uslugama. Razina zadovoljstva, odnosno nezadovoljstva, ovisit će o tome je li usluga ili proizvoda, nakon konzumacije, ispunila očekivanja gosta. Stupanj zadovoljstva nužno je mjeriti kako bi se moglo utjecati na razvijanje kvalitete te time uspješnije konkurirati na tržištu. U radu se nastoji definirati glavne kategorije pri određivanju i mjerenju stupnja zadovoljstva gostiju te isto primijeniti na...
Zadovoljstvo poslom i motivacija zaposlenika odabrane tvrtke
Zadovoljstvo poslom i motivacija zaposlenika odabrane tvrtke
Ivan Pezer
U radu je postavljena teoretska osnova vezana za sam menadžment ljudskih potencijala, motivaciju, radne teorije i upravljanje motivacijom, te je na praktičnom primjeru poduzeća Brodometalurgija d.o.o. odrađeno istraživanje motivacije i zadovoljstva zaposlenika. Teorijskom osnovom prikazana je važnost motivacije i načini upravljanja istom te je na teoretsku osnovu dodano istraživanje kojim se utvrđuje motiviranost i zadovoljstvo zaposlenika u zadanom poduzeću. Kako je...
Zadovoljstvo poslom i socio-ekonomska obilježja zaposlenika
Zadovoljstvo poslom i socio-ekonomska obilježja zaposlenika
Anica Dilber
Zadovoljni zaposlenici pokazuju višu razinu radne učinkovitosti što se kroz razne faktore pozitivno odražava na cjelokupno organizacijsko funkcioniranje. Poželjno je da cjelokupni organizacijski sustav bude oblikovan tako da ima pozitivan efekt na svakog zaposlenika te doprinosi stvaranju ugodne organizacijske klime. Svrha ovog rada je istražiti na koji način su povezane neke od socioekonomskih karakteristika zaposlenika s njihovim zadovoljstvom poslom koji obavljaju. Istraživanje...
Zadovoljstvo turista turističkom ponudom otoka Lošinja
Zadovoljstvo turista turističkom ponudom otoka Lošinja
Olena Klymchuk
Cilj ovog rada bio je istražiti čimbenike koji utječu na zadovoljstvo turista. Okvir za istraživanje izrađen je na temelju pregleda literature, kako bi se utvrdila istraživačka pitanja. Istraživanje je provedeno putem anketnog upitnika (n=150) s posjetiteljima otoka Lošinja, pri čemu se nastojalo utvrditi stupanj zadovoljstva turističkom ponudom u destinaciji. Rezultati istraživanja su prikazani pomoću grafikona i tablica. Najznačajniji čimbenici koji utječu na ukupno...
Zadovoljstvo turističkom uslugom gostiju odabranog hotela
Zadovoljstvo turističkom uslugom gostiju odabranog hotela
Tomislav Gorički
Završnim radom ispitano je zadovoljstvo inozemnih turista pojedinim segmentima turističkog aranžmana Hotela Korsal smještenog na otoku Korčuli. Pri utvrđivanju razine zadovoljstva ispitanika korišteni su parametri općeg zadovoljstva pruženim turističkim uslugama, čistoće smještajnog objekta, sigurnost odabrane turističke destinacije, sadržajni kapaciteti turističke destinacije, ponuda sadržaja unutar smještajnog objekta, omjer cijene i kvalitete pružene turističke usluge,...
Zadovoljstvo zaposlenika hotela Sveti Križ i strategija njihovog zadržavanja
Zadovoljstvo zaposlenika hotela Sveti Križ i strategija njihovog zadržavanja
Mihovil Pavlinović
Strategije zadržavanja zaposlenika i upravljanje ljudskim potencijalima je metoda koja se počela razvijati još u prošlom stoljeću. Primjenjuje se u različitim poduzećima da bi se unaprijedio rad i postigao cilj i napredak. Kako bi se takvi zaposlenici privukli te zadržali, potrebni su različiti aspekti i različite strategije, počevši od selekcije zaposlenika na osnovu kvaliteta, sposobnosti i vještina, pa sve do motivacije i nagrađivanja kao sredstvima zadržavanja....
Zadovoljstvo zaposlenika strategijama motivacije na primjeru poduzeća Rimac automobili
Zadovoljstvo zaposlenika strategijama motivacije na primjeru poduzeća Rimac automobili
Petra Buljan
Osnovni cilj ovog rada je ispitati kvalitetu primjene strategija motiviranja na odabranom primjeru uspješnog hrvatskog poduzeća. Primjenjujući anonimno anketno ispitivanje na zaposlenicima tvrtke Rimac automobili d.o.o. ispitana je percepcija zaposlenika o motivacijskim alatima koje tvrtka primjenjuje i zadovoljstvo istima. Provedeno je istraživanje na 77 zaposlenika te su uspoređeni odgovori kod zaposlenika sa srednjom u odnosu na one s visokom i višom stručnom spremom. Utvrđene su...

Pages