specijalistički diplomski stručni
Primjena metode ciljanih troškova u tekstilnoj industriji

Marina Morić (2018)
Veleučilište VERN