specijalistički diplomski stručni
Analiza čimbenika koji utječu na dugoročnu opstojnost brendova

Ivana Burin (2017)
Veleučilište VERN