specijalistički diplomski stručni
Analiza usklađenosti ponude studijskih programa marketinga sa zahtjevima hrvatskog tržišta radi uvođenja novoga specijalističkog studija

Viktorija Juriša (2018)
Veleučilište VERN