specijalistički diplomski stručni
Analiza marketinške komunikacije na društvenim mrežama odabranog turističkog resorta

Marta Goluža (2018)
Veleučilište VERN