specijalistički diplomski stručni
Ulazak Mađarske u Europsku monetarnu uniju

Nikola Misir (2017)
Veleučilište VERN