završni rad
Prezentacija novog proizvoda potencijalnim kupcima kao dio povećanja obujma prodaje

Leonardo Kos (2018)
Veleučilište VERN