specijalistički diplomski stručni
Analiza ponašanja generacije milenijanaca kao korisnika putničkih aranžmana

Lara Martinović (2018)
Veleučilište VERN