master's thesis
Analiza ponašanja generacije milenijanaca kao korisnika putničkih aranžmana

Lara Martinović (2018)
VERN University of Applied Sciences