specijalistički diplomski stručni
Analiza integriranih marketinških komunikacija u funkciji unapređenja poslovanja odabranog poduzeća

Stela Srnec (2018)
Veleučilište VERN