završni rad
Analiza uspješnosti provedbe stručne prakse u agencijama za odnose s javnošću

Danijela Pavlović (2018)
Veleučilište VERN