specijalistički diplomski stručni
Utjecaj menadžmenta u kulturi na razvoj turističke ponude

Maja Brdar (2018)
Veleučilište VERN