specijalistički diplomski stručni
Prijedlog plana komunikacije na društvenim mrežama odabrane gradske četvrti

Jasmina Tkalčić (2018)
Veleučilište VERN