završni rad
Kreiranje novog turističkog proizvoda na odabranom primjeru

Dora Domaćinović (2018)
Veleučilište VERN