završni rad
Etički aspekt primjene subliminalnih poruka u marketinškom komuniciranju

Minea Miniri (2018)
Veleučilište VERN