specijalistički diplomski stručni
Analiza utjecaja komunikacijskih aktivnosti na vrijednost odabranog branda

Lea Ileković (2018)
Veleučilište VERN