specijalistički diplomski stručni
Utjecaj strateškog upravljanja ljudskim resursima na uspješnost jadranskih luksuznih hotela

Sanja Škero (2018)
Veleučilište VERN