Romek, Marko: Utjecaj vrijednosnih usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca na poslovni rezultat poduzeća

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations