specijalistički diplomski stručni
Društveno odgovorno poslovanje na primjeru kampa Polidor

Federica Ukušić (2018)
Veleučilište VERN