specijalistički diplomski stručni
Razvoj i promocija enološkog turizma u Istarskoj županiji

Mirko Antunović (2017)
Veleučilište VERN