specijalistički diplomski stručni
Analiza poslovanja komercijalnih banaka u Hrvatskoj od 2014. do 2016. godine

Matija Vojnović (2017)
Veleučilište VERN