specijalistički diplomski stručni
Analiza učinaka organizacijskog preustroja Carinske uprave nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju

Renata Rašić (2018)
Veleučilište VERN