specijalistički diplomski stručni
Komunikacija poduzetničkih potpornih institucija s postojećim i potencijalnim poduzetnicima na društvenim mrežama

Martina Kireta (2018)
Veleučilište VERN