završni rad
Percepcija i stavovi o crowdfundingu kao financijskom i marketinškom alatu

Matea Fišer (2018)
Veleučilište VERN