završni rad
Komparativna analiza procesa upravljanja ljudskim potencijalima na primjerima privatnih poliklinika

Ana Bićanić (2018)
Veleučilište VERN