specijalistički diplomski stručni
Utjecaj kategorizacije na financijsko poslovanje odabranih hotelskih poduzeća

Tea Grbić (2018)
Veleučilište VERN