specijalistički diplomski stručni
Ciljanje inflacije kao moderna monetarna strategija centralnih banaka nakon globalne financijske krize

Josipa Radoš (2017)
Veleučilište VERN