specijalistički diplomski stručni
Analiza sigurnosti i uspješnosti poslovanja trgovačkog društva Nina Commerce d.o.o.

Tomislav Filipović (2018)
Veleučilište VERN