specijalistički diplomski stručni
Analiza komunikacije političke stranke Živi zid na društvenoj mreži Facebook

Tea Gudelj (2018)
Veleučilište VERN