specijalistički diplomski stručni
Analiza mogućnosti kreiranja mini MBA seminara na odabranom primjeru

Iva Strukan (2018)
Veleučilište VERN