završni rad
Usporedba stavova hrvatskih i nizozemskih studenata o Hofstedeovim dimenzijama kulture

Dora Weiss (2018)
Veleučilište VERN