specijalistički diplomski stručni
Upravljanje operativnim rizikom u bankama u Republici Hrvatskoj

Ljerka Bilan (2018)
Veleučilište VERN