specijalistički diplomski stručni
Činitelji uspjeha destinacijskih menadžment kompanija u Republici Hrvatskoj

Davor Milošević (2018)
Veleučilište VERN