završni rad
Analiza društveno odgovornog marketinga u funkciji jačanja imidža odabrane kompanije

Anđela Janković (2018)
Veleučilište VERN