završni rad
Analiza mogućnosti osnivanja obrta specijaliziranog za pružanje usluga Halal certificiranja

Jasmin Kopić-Osmanović (2018)
Veleučilište VERN